IFS Applications

Online dokumentation av affärssystem

IFS har dokumenterat de standardprocesser som deras applikation stödjer med 2c8 Modeling Tool. Modellerna omfattar aktivitetsflöden, instruktioner och länkar till IFS Application och då till rätt ställe i applikationen där arbetet utförs. Standardmodellerna kan enkelt återanvändas av kunden i sin helhet eller anpassas. Modellerna publiceras till html och slutanvändarna kan enkelt navigera för att lära sig hur arbetet ska göras. Modellerna utgör en grund för införandet av rätt systemomfattning, utbildning av personal och som en del av ledningssystemet.

IFS

IFS är en ledande leverantör av komponentbaserade affärssystem, med 2 800 anställda och mer än 2 100 kunder i 60 länder världen över. Kombinationen av engagerade och kompetenta människor och en flexibel framtidssäker produkt – IFS Applications – är vad som skapar mervärde för kunderna.

IFS lösning är utvecklad för att fungera idag. Och i framtiden. Den hjälper företag att vidareutvecklas när omvärlden gör det och att snabbt kunna reagera på förändringar i omvärlden. De har 25 års erfarenhet av implementering av affärssystem hos företag i olika branscher över hela världen.

Läs mer om IFS på deras hemisda

2conciliate Business Solutions
  • en
  • sv