Stratsys

Ett komplett ledningssystem

Med Stratsys plug-in skapas en brygga mellan de grafiska modellerna från 2c8 Modeling tool till aktivitetsytorna i Stratsys. Detta gör man från en hög nivå kan bryta sig ned till processmodeller för att t ex. genomföra egenkontroller eller riskanalyser. Med plug-inet får man de bästa av de två systemen. 2c8 Modeling Tools enkla verktyg för processbeskrivningar och Stratsys kraftfulla planering och uppföljningsverktyg. Sa vi att det är sömlöst integrerat så att slutanvändaren upplever det som ett system – Ett Ledningssystem.

Stratsys1

Stratsys

Stratsys är specialister på att analysera, formulera, implementera, utveckla och följa upp företags- och organisationers verksamhetsstyrning. Genom Stratsys metodik och lösningar säkerställs att de resultat och mål som är uppsatta i företagets affärsplan eller verksamhetsplan nås. Stratsys webbaserade verktyg är utformat för att kunden operativt och löpande lätt ska kunna arbeta med styrningen av verksamheten.

Läs mer verksamhetsstyrning på Stratsys hemsida

2conciliate Business Solutions
  • en
  • sv