2c8 Modeling Tool - 3.5 | 2conciliate Business Solutions

Nu finns version 3.5 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning.

Om ni har 2c8 Repository Server installerad i er verksamhet och vill använda den här versionen så måste ni uppdatera både klienter och server samtidigt för att det ska fungera. Hämta den nya versionen här, kontakta oss för att få tillgång till filer för serveruppdatering.

Releasen innehåller ett antal nya funktioner, bland annat:

Ny licenshantering

För att få en minskad administration och enklare hantering för våra kunder kommer vi att från version 3.5 införa en ny licensnyckel som ersätter både den gamla personliga licensnyckeln och volymlicensnyckeln.

Ni får en ny enklare nyckel och alla i er verksamhet använder samma. Den nya nyckeln måste beställas från oss och läggas in i programmet inom 30 dagar från att ni installerar version 3.5. Läs mer och beställ er nya licensnyckel här.

Utökade möjligheter vid export/import

2conciliate - Exportdialogruta i v.3.5Exportdialogerna har fått utökad funktionalitet och fler möjligheter att välja vilket innehåll som ska exporteras

När du väljer att exportera ett urval av innehållet i ett repository kommer du till en ny dialog där du markerar vilket urval av innehåll du vill exportera:

  • Inga, att det inte alls ska exporteras.
  • Alla, att allt innehåll av den valda typen i ditt repositoryska exporteras.
  • Från lista, att det innehåll som matchar en lista du skapat i ditt repositoryska exporteras.
  • Urval, att du manuellt markerar det som ska exporteras.

Du kan enkelt markera att markera allt för export genom knapparna längst ner.

Om du importerar modeller där symboler är ändrade både i repositoriet och i exportfilen kommer en ny dialog där du får hantera den konflikt som uppstått.

2conciliate - Konflikt i v.3.5Du väljer vilken av versionerna av till exempel en process du vill behålla genom att klicka på antingen ”Behåll repositoryversion” eller ”Välj importversion”

Filtermöjligheter i objektdialog

2conciliate - Objektdialogfilter i v.3.5Du har tidigare kunnat filtrera listan på modeller genom att använda till exempel kategori och status.

Nu finns samma funktionalitet i objektdialogen så att du enkelt kan filtrera och hitta till exempel roller som tillhör kategori ”Ekonomi”

Öppna egenskaper från objektdialogen

När du ska återanvända ett befintligt objekt kan det vara lite svårt att hitta rätt om de har liknande namn.

Nu kan du få hjälp att välja rätt genom att få tillgång till objektens egenskaper direkt från dialogen och se mer information som beskrivningar, länkade dokument och i vilka övriga modeller det används.
2conciliate -  Objektdialog för egenskaper i  v.3.5

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning