Nu finns 2c8 Modeling Tool 4.0.8 tillgänglig

Ändringar sedan version 4.0:

Ny funktionalitet:

 • Alternativ för att ge xml-filer filändelse .xml vid publicering
 • Möjlighet att klistra in taggar för spårning av statistik i publicerat material med t ex Google Analytics

Förbättringar:

 • Uppdatering av publiceringen för att fungera korrekt även i Microsoft Internet Explorer 11
 • Automatisk omskalning av modell vid placering av symbol

Rättningar:

 • Fel vid borttagning av lager
 • Fel när nedbrytningar laddas
 • Felmeddelande när lägger till egenskap på entitet skapad av annan användare
 • Filer skrivs inte över vid publicering via kommandoprompt
 • Historiken kan bli felaktigt uppdaterad vid import
 • Aktiveringen är skiftlägeskänslig (datornamn och användarnamn)
 • Nya revisioner fungerar inte alltid i html-publicering
 • Modeller kan innehålla symboler som är borttagna från snapshot
 • Utökad konfiguration saknar nya symboltyper
 • Relationer förlorar kontrollpunkter vid merge
 • Problem med språk vid import
 • Textfält arrangeras vertikalt för relationer vid import från 3.5 och tidigare
 • Muspekaren syntes inte på delaren mellan vänsterpanel och modelleringsyta
 • Det gick inte att skapa en färgprofil på en nyinstallerad 4.0 server
 • Textfärg i färgprofil fungerade inte korrekt
 • Färgprofiler placerades inte alltid rätt vid återläsning av lokal säkerhetskopia
 • Inställningar för snabbval var felaktiga när man i Administration Tool skapar ny konfiguration baserad på ”Standard”
 • Nebrytningar i publicering fungerar inte korrekt när specialtecken används i ”Alternativt ID”
 • Applikations-ikon på dokument följde inte med vid import av modeller från version 3.5
 • Uppdaterade installations- och uppdateringsskript för Oracle
 • Nya ikoner kan anges för visning vid dokumentlänkar i publicering, t ex Word, Excel, PDF
 • Eventuella fel som uppstår vid flytt av lokala repository från en plats till en annan hanterades inte korrekt
 • Öppning av dokument i panel fungerade inte alltid korrekt
 • Fel uppstår ibland vid visning av dokument inbäddat i dokumentpanel
 • Utskrift fungerade inte när ett logisk typsnitt användes (Dialog, Serif, Sans-serif)
 • Det går nu att både lägga till en användare till ett repository och ändra privilegier samtidigt under ”Användare och rättigheter”
 • Uppdaterade installations- och uppdateringsskript för MS SQL
 • Sökning i HTML fungerade inte om ”XML-filer slutar med .html” var markerat i webbprofilen
 • Upprepade uppdateringar i utforskaren ignorerades om ett markerat objekt var låst i den aktuella arbetsytan
 • Automatisk justering fungerar ej
 • Krasch när beskrivningstyp skapas
 • Sorting fungerar ej för kategorier
 • Exportera till bild ska ha PNG som standardval, ej EPS
 • ”Meta”-tangent i kortkommandon för Mac
 • Utökad repositorykonfiguration är korrupt
 • Fungerar ej att klicka på symbol i Internet Explorer

Uppgraderingsförfarande:
Om ni använder vår serverprodukt i version 4.0 eller högre så krävs ingen uppdatering av server utan det räcker med endast klient.
Om ni använder vår serverprodukt i en lägre version än 4.0 så behöver ni uppdatera både klient och server samtidigt.
Hämta den nya versionen här

2conciliate Business Solutions
 • sv