Nu finns version 4 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning.

Om ni har 2c8 Repository Server installerad i er verksamhet och vill använda den här versionen så måste ni uppdatera både klienter och server samtidigt för att det ska fungera. Denna gång behöver även GlassFish applikationsserver uppgraderas.

Hämta klienten för den nya versionen här, kontakta oss för att få tillgång till filer och information för serveruppdatering.

Releasen innehåller ett antal nya funktioner, bland annat:

Välkomstbilder

Bättre översikt över aktuella repositories, snabb åtkomst till hjälp och support samt aktuell information och nyheter runt 2c8 Modeling Tool.
2conciliate - New welcome screen in v.4.0

Även inne i ett repository har välkomstskärmen fått genvägar till de vanligaste uppgifterna och visning av de senaste modellerna man använt.
2conciliate - New welcome screen in v.4.0 repository

Nya symboler

Några nya symboler har kommit till i verktyget för att göra modellerna ännu mer tydliga.

Affärsobjektet kompletteras nu av dokument, meddelande och verktyg.
2conciliate - New symbols in 4.0

Nya symboler

Några nya symboler har kommit till i verktyget för att göra modellerna ännu mer tydliga.

Affärsobjektet kompletteras nu av dokument, meddelande och verktyg.
2conciliate - New symbols in 4.0

Snabbval – ”Quickdraw”

Med 2c8 Admin Tool har vi tidigare kunna definiera regelverk för val av symboler och relationer. Det har varit en god hjälp för att underlätta vid modelleringen men nu blir det ännu enklare.

Man får inte bara val av symboler, man får standardrelationen direkt, objektet i rätt position dvs. horisontellt eller vertikalt med ett visst inbördes avstånd.
2conciliate - Quickdraw 4.0

Informationsmodell

2c8 Modeling Tool har varit ett system för att skapa verksamhetsnära modeller som processmodeller och organisationsmodeller. Informationsmodellen är en komplettering för att kunna skapa bättra förståelse för informations samband och beroenden. Vår implementation är baserad på det sätt som IRM använder för informationsmodellering då detta är väl etablerat.

Vi har valt att informationsmodellen ska ha en koppling till processmodellen om möjligt men att den också ska kunna användas fristående.
2conciliate - Information model 4.0

Informationsmodell

Du kan nu ange att ett dokument eller en webbplats/formulär/vy ska visas direkt i en panel i publiceringen istället för att öppnas i ett nytt fönster. Det ger möjligheten att skapa en interaktiv vy för användarna av publiceringen där du både får stöd i processmodellen och aktivt kan utföra aktiviteter i panelen med aktivt innehåll.
2cinciliate  - Active content in panels 4.0

Publiceringsdestinationer

Nu kan du ange flera olika destinationer som förval att kopiera dina publiceringar till, både lokala sökvägar och platser på som använder FTP/SFTP för filöverföring. En användbar funktion om du till exempel har en plats för ditt arbetsmaterial och en annan för ditt fastställda material som du vill alternera mellan. För att öka prestandan i publiceringen skapas den först lokalt på en temporär plats och kopieras sedan till den plats du valt.
2conciliate - Publishing destinations  4.0

Möjlighet att ange flera serverdestinationer för 2c8

Om du regelbundet arbetar mot olika 2c8-servrar har du tidigare fått gå in i programmets inställningar och ändrat adress och annan information om servern när du ville växla. Nu kan du ange uppgifter om flera servrar och får dem lätt tillgängliga i flikar i repositoryhanteraren.
2conciliate - Server tabs 4.0

Ny glassfish och effektivare kommunikation vid arbete mot server

Serverprodukten har anpassats mot senaste versionen av GlassFish och i samband med det har förbättringar gjorts i kommunikationen mellan klient och server för ökad prestanda, säkerhet och stabilitet.

Ny glassfish och effektivare kommunikation vid arbete mot server

Nu kan du använda mappar för att sortera dina repository på server på samma sätt som du tidigare kunna göra endast med lokala. Du skapar dina mappar och drar och släpper sedan de repository som du vill placera i mappen.
2conciliate repository manager tabs

Förenklad administration av användare på server

Administrationen av användare, åtkomst till repository och privilegier har förenklats och hittas nu i en gemensam mer överblickbar vy.
2conciliate - Server users 4.0

2conciliate Business Solutions
  • sv