Nu finns version 4.1 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning.

Om ni har 2c8 Repository Server installerad i er verksamhet och vill använda den här versionen så måste ni uppdatera både klienter och server samtidigt för att det ska fungera. Om ni har en äldre version än 4.0 sedan tidigare behöver även GlassFish applikationsserver uppgraderas.

Hämta den nya klienten här. Kontakta oss för att få tillgång till filer och information för serveruppdatering.

Releasen innehåller ett antal nya funktioner och förbättringar, bland annat:

Hämta en presentation över nyheterna här.

Rapporter

I en liknande profil som för webbpublicering skapar du en rapport som du har möjlighet att spara till Word- eller PDF-format. I profilen för rapporten anger du enkelt inställningar för urval som ska ingå i rapportern samt ställer in logotyp, utseende och vilken information som ska visas på sida och sidhuvud/sidfot. Din färdiga rapportprofil kan du sen också använda vid publicering till web, den används då för att styra utseendet på utskrifter från webben.
2conciliate - Reports 4.1

Byt modelltyp

Nu kan du enkelt byta typ på en befintlig modell genom att högerklicka på den i modellträdet
2conciliate - Change modeltype 4.1

Ny egenskap, prefix

I symbol- och modellegenskaperna kan du nu i sektionen ”Identitet” ange ett unikt prefix som kommer visas i anknytning till namnet samt vara sökbart.
2conciliate - Prefix 4.1

Inställningar för visning

I verktygsfältet finns nu möjlighet för dig som modellör att välja vilken information du vill se på symbolerna i modellen när du ritar.
2conciliate - View settings 4.1

Zoomkontroll i verktygsfältet

Tidigare har du endast angett zoomnivå med kortkommando ”Z” eller med ctrl+scrollhjul på mus. Nu finns en zoomkontroll i verktygsfältet där du enkelt stegar zoomnivå eller återgår till 100% visning.
2conciliate - Toolbar zoom 4.1

Beräkningar

Genom att lägga till fält på dina symboler som innehåller exempelvis tid eller kostnad kan du nu skapa beräkningar för respektive aktivitet och summa för din process. Du kan alltså lätt räkna på vilken ledtid eller kostnad en process har. Även i publiceringen kan du ändra egenskaper på respektive symbol för att se hur detta påverkar processen.

Funktionaliteten för beräkningar är ett tillägg som du lägger till om du vill använda den, i version 1 av pluginet är det kostnadsfritt men det kan komma att krävas licens i senare versioner.
2conciliate - Calculations 4.1

Förbättrad visning av korsande relationer

En relation som korsar en annan relation har fått en tydligare visning för att inte blanda samman relationer som går ihop.
2conciliate rossing relations

2conciliate Business Solutions
  • sv