2016-02-18

Nu finns version 4.2.5 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning. Hämta och installera den genom att gå till sidan ”Ladda ned

Den nya releasen innehåller framförallt korrigering av brister som hittats i tidigare versioner däribland:

 • Förbättring så att innehåll sätts i alla språk för nya dokument och dokumentlänkar
 • Korrigering så att kommentarer syns vid import av 2c8 Lite-utkast
 • Korrigering så att menytitlar i webbprofiler skrollas.
 • Korrigering av export av matriser till PDF
 • Korrigering av sökning i publicering i icke-standardspråk

Releasen innehåller också de ändringar som tidigare släppts sedan version 4.2.0:

 • Förbättring i publiceringen så att Internet Explorer inte ska använda kompatibilitetsläge
 • Förbättrad minneshantering
 • Korrigering av export/import av matriser
 • Justering av gränssnittet för att ge bättre kontrast i olika dialoger
 • Bättre felhantering vid publicering till FTP-platser
 • Korrigeringar i publicering av informationsmodeller
 • Ny modelltyp: Applikationsmodell
 • Korrigeringar i sökfunktion i publicering
 • Korrigering av felaktig visning av ”i”-ikon på symboler där beskrivning raderats
2conciliate Business Solutions
 • sv