2015-09-02

Nu finns version 4.2 av 2c8 Modeling Tool tillgänglig för nedladdning.

Sammanfattningsvis innehåller den nya versionen följande

  • Nytt utseende
  • Workflow
  • Matriser
  • Rapporter med bifogade modellbilder
  • Nya inställningar för simbanor
  • Utökad sök

Nytt utseende

Hela programmet har fått en översyn utseendemässigt med fokus på ljusare färger och tydlighet i alla dialoger.

2015-09-02_22-44-11

 

Workflow

Den största förändringen i 4.2 är att man nu kan förvalta sina modeller i ett arbetsflöde. Detta innebär att man kan ge processägare som sitter med 2c8 Lite ute i organisationen möjligheten att själva uppdatera sina modeller. Läs mer om 2c8 Workflow

Matriser

Baserat på listor kan du nu skapa matriser som visar till exempel allt ansvar i ett repository. Matriserna kan du spara till PDF eller använda i webbpubliceringen.

2015-09-02_22-49-11

Rapporter, utökad funktionalitet

I förra versionen lanserade vi rapporter där man med en profil liknande den för webbpublicering valde innehåll och utseende till en rapport i Word- eller PDF-format. I 4.2 utökas funktionaliteten så att man i slutet på rapporten bifogar helsidesbilder på modellerna.

Simbanor, utökad funktionalitet

Funktionaliteten för simbanor har kompletterats med möjligheten att välja om en specifik symbol i en modell ska vara simbana eller ej. Valet gör det till exempel möjligt att i en processmodell komplettera med en simbana eller att i en simbanemodell placera ut roller som både simbanor och traditionell symbol

Ytterligare en komplettering är att man numer kan styra om simbanans huvud ska vara horisontellt eller vertikalt manuell utöver den automaiska roteringen som gjorts tidigare.

Utökad sök

Med 2c8 Server finns nu möjlighet att få en utökad sökfunktionalitet:

• Indexera dokument och filer på delade mappar

• Söka vidare och få resultat också från andra källor som Sharepoint och Centuri

Uppgradera till 4.2

Om ni har 2c8 Repository Server installerad i er verksamhet och vill använda den här versionen så måste ni uppdatera både klienter och server samtidigt för att det ska fungera. Om ni har en äldre version än 4.0 sedan tidigare behöver även GlassFish applikationsserver uppgraderas.

2conciliate Business Solutions
  • en
  • sv