2c8 Modeling Tool 5.4.2 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.4.2

  • Korrigering: Fel ikoner för listor på HiDPI-skärmar.
  • Korrigering: Koppling till server-dialogen hade ingen ram.
  • Korrigering: Modellväljare i webbprofilen hade ingen ram.
  • Korrigering: Felmeddelande vid start av programmet på Mac.
  • Korrigering: Menyer till vänster i dialoger var för breda.
  • Korrigering: Nya ikonen för underkänd modell användes inte i utforskaren.
  • Korrigering: Pop-up för att skriva meddelande och skicka en modell till nästa steg i förvaltningsflödet blev onödigt stor ibland.
  • Förbättring: Möjlighet att sätta individuell timeout för kunder vid uppstart av programmet.
  • Förbättring: Flera fönster av programmet kan inte starta samtidigt.

Version 5.4.1

  • Korrigering: Gick inte att starta applikationen på Mac arm64.

Version 5.4

2c8