2c8 Modeling Tool 5.3.17 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version version 5.3.17

 • Korrigering: Scrollbaren var för hög i utforskaren.
 • Förbättring: Laddar inte längre listor i förhandsgranskningen i webbprofilen för att förbättra prestandan.

Version 5.3.16

 • Korrigering: Modeller skalades fel när man skapade en rapport och hade dolda lager i modellen.
 • Korrigering: När man sökte i utforskaren och tog bort ett objekt scrollades man automatiskt upp till första sökresultatet igen.
 • Korrigering: Ikonen för dokument sattes inte längre baserat på filformatet på dokumentet.
 • Korrigering: Pop-up-dialoger fastnade på skärmen på Mac.
 • Korrigering: Periodisk publicering kunde ej hantera specialtecken.
 • Korrigering: Error “duplicate key”.
 • Korrigering: Information man la till i nya webbprofilen fick sitt språk baserat på applikationsspråket, inte på vilket språk man redigerar i webbprofilen.
 • Korrigering: Startmodellen i nya webbprofilen glömdes bort när modellen fick en ny version.
 • Korrigering: Ändra font i nya webbprofilen fungerade inte.
 • Korrigering: Fungerade ej att importera en webbprofil med språk som ej fanns tillgängliga i repositoryt.
 • Förbättring: I testlicensen finns nu exempelmodeller att utgå från.
 • Förbättring: Marginal mellan aktiv flik och överkanten på dialogen så att den inte flyter ihop.
 • Förbättring: Nya dokument syns direkt där man lägger till dokument utan att behöva klicka på refresh.

Version 5.3.15

 • Korrigering: Gick ej att publicera om objekt inom en egendefinierad relation inte är inkluderat i filtreringen i nya webbprofilen.

Version 5.3.13

 • Korrigering: Fungerade ej att publicera med gamla webbprofilen om dokument som har en “Ansvarig för” var exkluderade ur publiceringen.
 • Korrigering: Error om man publicerade med nya webbprofilen och hade Stratsys.
 • Korrigering: Nya webbprofilesredigeraren laddade väldigt länge om man har Centuri-pluginet.
 • Korrigering: Man kunde inte ändra ikon för nedbrytnings- och informationsikonen i nya webbprofilen.
 • Korrigering: Ibland syntes inte nedbrytningsikonen.
 • Förbättring: Användare med privilegiet att redigera språk kan nu redigera språk utan att också behöva ha privilegiet att “kasta ut användare” från servern om andra är inloggade samtidigt.
 • Förbättring: Bättre kvalitet på bilder i modeller i nya webbprofilen.

Version 5.3.12

 • Korrigering: Fanns ingen horisontell scrollbar för matriser i det publicerade materialet på Mac.
 • Korrigering: HTML-taggar syntes i vissa listor i det publicerade materialet. 
 • Korrigering: Kunde ej visa brödsmuleväg om man inte la till modellträdet i publiceringen.
 • Förbättring: Inställning för att gömma prefix i det publicerade materialet.
 • Förbättring: Ctrl+D fungerar nu att använda för att öppna egenskapsdialogen i både utforskaren och modellträdet.
 • Förbättring: Delete fungerar att använda genom hela programmet där man kan ta bort något.

Version 5.3.11

 • Korrigering: Splash screen var för stor på skärmar med hög upplösning.
 • Korrigering: Kunde inte scrolla sharepoint-filter.
 • Korrigering: Textobjekt blev osynliga i det publicerade materialet om man hade exkluderat beskrivning för objekt ur webbprofilen.
 • Korrigering: Nedbrytningar fungerade inte i förhandsgranskningen i webbprofilen.

Version 5.3.10

 • Korrigering: Vid kopiering av objekt följde färg på relationspilar ej med om man ändrat färg på dem.
 • Korrigering: Error vid filtrering på “ingen förvatlare” i utforskaren.
 • Korrigering: Egen filtrering för att visa olika information i webbprofilen syntes inte när man öppnade filtret för redigering.
 • Korrigering: Inget resultat när man filtrerade på oanvända dokumentlänkar i utforskaren.
 • Korrigering: Nedbrytnings- och informationsikoner syntes ej igenom bilder om man placerade bilder ovanpå objekt.
 • Korrigering: Färgen på texten på textobjekt blev svart vid publicering med nya webbprofilen.
 • Korrigering: Dokumentlistor filtrerade på aktuell modell i webbprofilen fungerade inte.
 • Korrigering: Om man la till ett dokument i menyn i webbprofilen som inte var kopplat till en modell/objekt försvann det.
 • Korrigering: I det publicerade materialet visades relationen “flöde från” under rubriken “flöde till”.
 • Korrigering: Felaktiga lager kunde laddas till webbprofilen.
 • Korrigering: Vid visade av workflowinformation i webbprofilen var vissa termer på engelska.
 • Förbättring: Visa lagrets ikon framför namnet i menyn när man högerklickar på objekt och byter lager.
 • Förbättring: Länk till utbildningsplattform från programmet.
 • Förbättring: Bättre felmeddelade vid försök till ansutning till server av fel version.

Version 5.3.9

 • Korrigering: Word-rapporter fick fel typsnitt.
 • Korrigering: Informationsmodeller fastnade i valideringen pga ändrad storlek på objekt.
 • Korrigering: Dokument sorterades felaktigt på Å och Ä.
 • Korrigering: Vid kopiera och klistra in simbaneobjekt följde ej textfärg med.
 • Korrigering: Länk till testlicens i aktiveringsdialoger pekade fel.
 • Korrigering: Dialog för att ändra relationstyp visades på fel plats när modellen var inzoomad.
 • Korrigering: Programmet kunde krasha när man kopplade dokument till objekt från egenskapsdialogen.
 • Korrigering: Programmet kunde krasha om man godkände en modell för nära inpå att den blev skickad för godkännande.
 • Korrigering: Kunde ej högerklicka och klistra in sökväg vid skapandet av dokumentlänk.
 • Korrigering: Vid skapande av repository utifrån mall visade repositoryhanteraren alltid att ett repository hade 0 modeller.
 • Korrigering: Release notes i programmet fungerade ej för Mac.
 • Korrigering: Rapportprofiler publicerade endast startmodellen.
 • Korrigering: “Ny webbprofil”-popup frös på Mac.
 • Korrigering: Inkonsekvent muspekare vid hover över klickbara ytor.
 • Korrigering: Inkonsekvent ikon för att söka i ett repository.
 • Förbättring: Tydligare titel för att välja ikon som representerar relation i matris.
 • Förbättring: Varna för att notifiering ej fungerar om man inte har “Web URL” ifyllt på publiceringsplatsen.
 • Förbättring: Bättre ikon för att öppna repository.
 • Förbättring: Standardloggan i rapportprofilen har nu bättre kvalitet.

Version 5.3.7

 • Korrigering: Error vid arbete med rapportprofilen.

Version 5.3.6

 • Korrigering: Felaktigt felmeddelande visades när man försökte logga in mot server med felaktiga inloggningsuppgifter.

Version 5.3.5

 • Korrigering: Dokument skapade i version 5.3 följde ej med vid publicering till webb med gamla webbprofilen.

Version 5.3.4

 • Korrigering: Simbaneobjekt som är placerade inuti varandra fick felaktig relation.
 • Korrigering: För användare med Sharepoint-pluginet fungerade det ibland inte att välja Sharepoint-länkar från egenskapsdialogen.
 • Korrigering: Fungerade ej att söka på både förnamn och efternamn när man lägger till förvaltare/granskare/godkännare/prenumeranter.
 • Korrigering: Listor filtrerade på relation kunde förorsaka att nya listor skapades upp automatiskt.
 • Korrigering: Kunde inte öppna bildväljaren på Mac.

Version 5.3.3

 • Korrigering: Genomskinlighet-alternativ i färgväljaren som inte fungerar är borttaget.
 • Korrigering: Programmet ska ej bli större än skärmen.

Version 5.3.2

 • Korrigering: Publicering via FTPS fungerade inte till IIS.

Version 5.3.1

 • Korrigering: Tog bort alternativet att välja bort att hitta nya uppdateringar (som inte längre fungerar)
 • Korrigering: Dokumentpanelen var ibland tom när man öppnade ett repository.
 • Förbättring: Uppdaterade kapitel i manualen.

Version 5.3

2c8