2c8 Modeling Tool 5.1.4 | 2c8

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.1.4

  • Korrigering: Löser felaktiga resultat från filtrering av lista baserat på fältvärden efter uppgradering till 5.1.

Version 5.1.3

  • Korrigering: Fältvärden skrevs ut på samma rad i rapporter, nu skrivs de ut på individuella rader.
  • Korrigering: Löser inkompatibilitet med serverversioner före 5.1-u3.
  • Förbättring: Uppdaterade system requirements.

Version 5.1.2

  • Korrigering: Simbanor som skapats tidigare än version 5.1 fick vit text efter uppgraderingen.
  • Förbättring: UI-förbättringar av notifierings/prenumerant-funktionen.

Version 5.1.1

  • Korrigering: Databasuppgradering misslyckades om det fanns dubbletter av revisioner.

Version 5.1

2c8
  • en
  • sv