2c8 Modeling Tool 5.1.9 | 2c8

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.1.15

 • Korrigering: Avstavning skrevs ut olika på modellytan och vid export till bild.
 • Korrigering: Error vid publicering med rapportprofil.

Version 5.1.14

 • Korrigering: 2c8 Modeling Tool startade inte pga timeout.

Version 5.1.13

 • Korrigering: Error när kortkommando för snabbval användes två gånger på raken.

Version 5.1.12

 • Korrigering: Error när ett till språk lagts till och man försökte lägga ut ett objekt som endast fanns i ena språket.
 • Korrigering: Om inga avstavningsfiler var installerade crashade avstavning.
 • Förbättring: Admin Tool kan nu anpassas efter mindre skärmstorlekar.

Version 5.1.11

 • Korrigering: Relationer flyttades runt av sig själv och hängde i luften.
 • Korrigering: Fel när bild sattes på objekt.
 • Korrigering: Problem med att klippa ut och klistra in objekt på modellytan, “Kunde inte få åktkomst till urklipp”.
 • Korrigering: Mellanslag i slutet på repositorynamn laddade inte publiceringsplatser.
 • Korrigering: Etikett bytte storlek vid nedbrytning.
 • Korrigering: I wordrapporter fortsatte tabeller i beskrivningar utanför sidan.
 • Korrigering: I rapporter skrev kolumner i listor över varandra istället för att bryta ord.

Version 5.1.10

 • Korrigering: Gick ej att importera, “duplicate entry färgprofil”
 • Korrigering: Det publicerade materialet kunde ibland inte placeras i en iframe.
 • Korrigering: Objektväljaren när man lägger ut nya objekt försökte lista objekt som användaren inte hade rättigheter att använda.
 • Korrigering: Publicering krashade när man använde citattecken i alternativen för fält med satta alternativ (t.ex. checklista).
 • Korrigering: Kunde inte stänga ett repository pga “updating versions” efter publicering.
 • Förbättring: Prefix finns som kolumn i entitetsegenskapslistor.

Version 5.1.9

 • Korrigering: Publicering via kommandorad fungerade inte.

Version 5.1.8

 • Korrigering: Programmet startade inte första gången efter aktivering.

Version 5.1.7

 • Korrigering: Vid användning av dela-funktionen hamnade innehållstexten i “till”-fältet i Outlook.

Version 5.1.6

 • Korrigering: Krash när relationer ritades ut i BPMN-modeller.

Version 5.1.5

 • Korrigering: Användare kolliderade (“username taken”) vid import.
 • Korrigering: Vid importering var knappen i sista steget utanför fönstret.
 • Korrigering: Fungerade inte att döpa om index.html till index.aspx
 • Korrigering: Krash när modell ritades ut.

Version 5.1.4

 • Korrigering: Löser felaktiga resultat från filtrering av lista baserat på fältvärden efter uppgradering till 5.1.

Version 5.1.3

 • Korrigering: Fältvärden skrevs ut på samma rad i rapporter, nu skrivs de ut på individuella rader.
 • Korrigering: Löser inkompatibilitet med serverversioner före 5.1-u3.
 • Förbättring: Uppdaterade system requirements.

Version 5.1.2

 • Korrigering: Simbanor som skapats tidigare än version 5.1 fick vit text efter uppgraderingen.
 • Förbättring: UI-förbättringar av notifierings/prenumerant-funktionen.

Version 5.1.1

 • Korrigering: Databasuppgradering misslyckades om det fanns dubbletter av revisioner.

Version 5.1

2c8
 • en
 • sv