FAQ

FAQ

För att komma åt den responsiva webbprofilen installera vårt plug-in ”Responsive Web”.

Läs om hur du installerar plug-in här.

Anpassa din responsiva webbprofil

För att anpassa din responsiva webbprofil gå till ”Verktyg-Publicera” i meny och dubbelklicka på aktuell profil.

Saknar du den responsiva webbprofilen, klicka på plus-tecknet i högerkanten.

Fliken Profil

Under fliken ”Profil” kan ändra du namn på profilen och beskrivning samt välja startmodell.

Fliken Filter

Här filtrerar vilka modeller som ska följa med ut i publiceringen. Du hanterar även lager och språk.

Fliken Layout

Under fliken ”Layout -Toppanel” ställer du in utseendet på din toppanel.

Toppanelen är uppdelad i två områden. Den övre delen är markerad med en smal orange ram (1) och den undre delen är markerad med en smal grön ram (2).

 1. Här sätter du din logga, bygger du upp din menyrad och sökfunktion.
 2. Här kan du välja att visa brödsmulevägen (den vägen du navigerar i strukturen, ej hierarkisk), språk, lager och utskrifter.

Under fliken ”Modeller” ställer du in vilken information du vill visualisera för de publicerade modellerna. Välj bland de komponenter som finns under ”Tillgängliga komponenter”.

Observera att detta gäller för de modeller som följer ”Standardlayout”. Om information saknas i det publicerade materialet kan det vara för att just den modellen har andra inställningar. Kontrollera att de modeller du ska publicera följer ”Standardlayout” genom att klicka på rullistan. Modeller som är fetstilta har egna inställningar medan utgråade följer ”Standardlayout”.

Under fliken ”Symboler” gäller samma princip som för föregående flik fast på symbolnivå.

 

 

Installera plug-in genom att gå till ”Verktyg – Inställningar” i menyn. Välj fliken ”Plug-in” och klicka därefter på ”Tillgängliga”. Markera aktuellt plug-in och klicka på knappen ”Install..”.

När du installerat ett plugin dyker det upp under fliken ”Installerade”.

För att ställa in din färgprofil i 2c8 Modeling Tool väljer du ”Verktyg – Färgprofiler..” i menyn. Om du vill byta färgprofil, se till att den önskade färgprofilen är vald i rullistan innan du tycker OK.

 

 

Observera att du själv kan skapa färgprofiler, arbetar du mot en server så blir den tillgänglig för alla användare.

I Administration Tool kan du importera färgprofiler som då gäller för hela servern.

För att ställa in färger på enstaka symboler högerklicka och välj ”Utseende..”. När du är klar med dina inställningar klicka OK.

Kom ihåg att dessa inställningar endast gäller för den specifika symbolen i ditt repository.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vanligaste orsaken till varningar vid webbpublicering är att man i en beskrivningstext för ett objekt eller en modell har länkat till ett objekt, en modell eller en dokumentlänk som har tagits bort från repositoryt.

I följande exempel får vi en varning när vi publicerar som säger oss att ”Genomföra utomhusjobb” refererar till en borttagen dokumentlänk:

publiceringsvarning 1

”Genomföra utomhusjobb” kan då vara ett objekt eller en modell. I vårt exempel har vi ett objekt med det namnet. Om vi tittar på objektets beskrivning ser vi att vi har text som är kopplat till en dokumentlänk. Dokumentlänken finns inte längre kvar i repositoryt (den har tagits bort).

publiceringsvarning 2

Vi kan nu markera texten och välja att antingen koppla texten till en ny dokumentlänk (ikonen ”Kedja”) eller att ta bort länkningen (ikonen ”Bruten kedja”). Därefter försvinner varningen när vi publicerar nästa gång.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om du aktiverar popup-ruta i din webbprofil och sedan väljer att visa endast fältet ”Dokumentlänkar” i popup-rutan så kommer dokumentlänken att öppnas direkt när du klicker på ett objekt i publiceringen som har en och endast en dokumentlänk kopplad till sig:

Aktivera popup-ruta

Dokumentlänkar i popup

Om du endast vill ha den här funktionaliteten för en viss objekttyp (t.ex. dokumentobjekt) så ändrar du först till önskad objekttyp i rullgardinsmenyn:

Specifika inställningar för objekttyp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utseende

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Snabbval aktiveras i verktygsfältet och används för att på ett snabbare sätt bygga upp en modell utifrån existerande symboler.

Quickdraw icon

Håll muspekaren över en symbol så visas pilar i de riktningar det finns föreslagna relationer till nya symboler. Håll muspekaren över pilen för att visa föreslagna objekttyper att lägga ut i den riktningen. När du klickar på en objekttyp får du mata in en titel på samma sätt som när du skapar en ny symbol genom att klicka i modellen.

Tangentbordskommandot för att slå på och av snabbval är Ctrl+Q. Saknar du alternativ i snabbvalen ställs detta in i 2c8 Administration Tool.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ladda ner programvaran och installera den. När du startar den första gången får du registrera en licensnyckel som du kan begära via formuläret här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

När du gjort inställningen i navigationsfältet ”Visa nedbrytningar” (se bild) visas både modelltyp och nedbrytningar. Detta resulterar i att exempelvis ”Hjälpsida” visualiseras som modelltyp och att det är en nedbrytning.

Inställningar-nedbrytningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om din webbpublicering ser konstig ut i Internet Explorer kontrollera dina inställningar för kompatibilitetsvyn.

Gå till ”Inställningar –  Inställningar för Kompatibilitetsvyn ” och se till att ” Visa intranätsplatser i kompatibilitetsvyn ” är urbockad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om du vill koppla data direkt på en modell eller ett objekt så ska du använda dig av beskrivningar och fält.

Om du saknar en beskrivningsflik för en objekttyp kan det bero på att ett beskrivningsfält ej är kopplat till några objekt. Detta kontrollerar du genom att dubbelklicka på ”Beskrivningar och fält” så att det öppnas i en ny flik på din rityta. Högerklicka på de fält du vill koppla till en objekttyp och välj ”Koppla till typer”.

För varje beskrivning/fält du skapar får du välja vilken typ av värden den ska ha från följande:
Text: En rad med oformaterad text.
Symboler: Refererar till ett objekt av en given typ i repositoryt.
Tal: Ett tal inom givna värden med en enhet.
Formatterad text: Det som sparas som HTML och kan innehålla tabeller, bilder etc.
Rullgardin: Ett värde som väljs från en lista av fördefinierade värden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

För att navigera mellan modeller i 2c8 Modeling Tool kan man skapa nedbrytningar från objekt eller relationer till andra modeller. För att skapa en ny nedbrytning högerklickar du på aktuellt objekt eller relation och väljer ” Nedbrytningar ” och därefter ” Skapa ny ”.

Om det redan finns en nedbrytning från ett objekt eller relation syns dessa också i menyn för nedbrytningar. Du kan välja att öppna modellen eller ta bort nedbrytningen där.

Man kan skapa fler nedbrytningar från samma objekt för att exempelvis visualisera nuläget och önskat läge eller visualisera nedbrytningen i både en modell som man gjort nedbrytningen från och en simbanemodell.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om du behöver skapa listor som innehåller fler rader än vad som ryms i publiceringsvyn kan du bocka ur ”Visa som rullgardinsmeny” för aktuell lista.

För att komma dit:

 1. Gå ”Verktyg – Publicera” i menyn
 2. Välj att editera din Webbprofil med pennan
 3. Välj fliken ”Layout – Meny”
 4. Välj att editera aktuell lista med pennan

lista-popup

Det kan bero på flera olika saker, men en vanlig orsak är att modeller filtreras bort på grund av att ett urval av modeller gjorts. Editera din webbprofil, ”Verktyg – Publicera” och klicka därefter på pennan. Välj fliken ”Filter – Modeller”.

Valet ”Alla modeller” gör så att alla modeller kommer med i publiceringen. Du kan även välja specifika modeller genom att klicka på ”Välj”.

Observera att du behöver kryssa i ”Inkludera nedbrytningar till andra modeller” om du även vill ha med nedbrytningar från de modeller du valt.

Publicera-modeller

Om du inte får med önskade modeller efter att du ändrat urvalet, felsök utifrån följande lista:

 1. Publicerar du rätt språk?
 2. Publicerar du endast senast godkända versioner av modeller? Om ja, är modellerna godkända?
 3. Publicerar du endast modeller med en viss status? Om ja, har modellerna rätt status?
 4. Publicerar du endast modeller med en viss kategori? Om ja, har modellerna rätt kategori?
 5. Publicerar du till rätt plats?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

För att skapa en ny modell högerklickar jag på önskad modelltyp i modellträdet. Jag får då upp Skapa ny modell.

SkapaModellSWE

Skriv därefter in önskat namn på din modell och klicka på OK.

nymodellnamn

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Klicka på Skapa repository på startsidan:

nyttrepo

Klicka Arkiv (Skapa repository) i menyn eller på plustecknet i verktygsfältet:

nyttrepo2

Observera att du i denna bild skapat ett lokalt repository. För att ska ett repository på servern välj den fliken och därefter klicka på plustecknet i verktygsfältet.

Välj namn på ditt repository och klicka OK.

namnrepo

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *