FAQ

FAQ för 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite

2c8 Modeling Tool

Modellera

För att skapa en ny modell högerklickar jag på önskad modelltyp i modellträdet. Jag får då upp Skapa ny modell.

SkapaModellSWE

Skriv därefter in önskat namn på din modell och klicka på OK.

nymodellnamn

 

För att navigera mellan modeller i 2c8 Modeling Tool kan man skapa nedbrytningar från objekt eller relationer till andra modeller. För att skapa en ny nedbrytning högerklickar du på aktuellt objekt eller relation och väljer ”Nedbrytningar” och därefter ”Skapa ny”.

Om det redan finns en nedbrytning från ett objekt eller relation syns dessa också i menyn för nedbrytningar. Du kan välja att öppna modellen eller ta bort nedbrytningen där.

Man kan skapa fler nedbrytningar från samma objekt för att exempelvis visualisera nuläget och önskat läge eller visualisera nedbrytningen i både en modell som man gjort nedbrytningen från och en simbanemodell.

Om du vill koppla data direkt på en modell eller ett objekt så ska du använda dig av beskrivningar och fält.

Koppla beskrivningsflik eller fält till objekt

Om du saknar en beskrivningsflik eller ett fält för en objekttyp kan det bero på att ett beskrivningen eller fältet ej är kopplat till den objekttypen. Detta kontrollerar du genom att i utforskaren filtrera på beskrivningar och fält. Högerklicka på de fält du vill koppla till en objekttyp och välj Koppla till typer. Lägg där till vilka objekttyper som ska ha beskrivningen eller fältet.

Skapa beskrivningsflik eller fält

För att skapa en ny beskrivning eller fält, tryck på plusset (när du är inne i utforskaren och har filtrerat på beskrivningar och fält, se bild ovan). Döp sedan din beskrivning/fält och välj vilken fälttyp den ska ha från följande:

Checklista: En lista med checkboxar där du anger ett värde för varje checkbox.
Formatterad text: Det som visas som en beskrivningsflik. Sparas som HTML och kan innehålla tabeller, bilder etc.
Objekt: Refererar till ett objekt av en angiven typ i repositoryt.
Relationer: Egendefinierad relation.
Rullgardin: En rullgardin där man kan välja mellan angivna värden.
Tal: Ett tal innanför angivna värden med en enhet.
Text: En textrad.

Snabbval aktiveras i verktygsfältet och används för att på ett snabbare sätt bygga upp en modell utifrån existerande symboler.

Quickdraw icon

Håll muspekaren över en symbol så visas pilar i de riktningar det finns föreslagna relationer till nya symboler. Håll muspekaren över pilen för att visa föreslagna objekttyper att lägga ut i den riktningen. När du klickar på en objekttyp får du mata in en titel på samma sätt som när du skapar en ny symbol genom att klicka i modellen.

Tangentbordskommandot för att slå på och av snabbval är Ctrl+Q. Saknar du alternativ i snabbvalen ställs detta in i 2c8 Administration Tool.

Repository

Klicka på Skapa repository på startsidan:

nyttrepo

Klicka Arkiv (Skapa repository) i menyn eller på plustecknet i verktygsfältet:

nyttrepo2

Observera att du i denna bild skapat ett lokalt repository. För att ska ett repository på servern välj den fliken och därefter klicka på plustecknet i verktygsfältet.

Välj namn på ditt repository och klicka OK.

namnrepo

Skapa och återställa säkerhetskopia av lokala repositories

Om dina lokala repositorys ligger på en plats utan automatisk säkerhetskopiering kan det vara bra att göra en manuell säkerhetskopia.

Du kan se din lokala lagringsplats genom att välja ”Verktyg – Inställningar” i menyn och sedan fliken ”Lokalt”.

En säkerhetskopia är även ett smidigt sätt att dela ett lokalt repository med någon annan användare i 2c8 Modeling Tool och vid byte av dator.

Skapa en säkerhetskopia

 1. Öppna 2c8 Modeling Tool
 2. Välj fliken Lokalt
 3. Välj ”Verktyg – Säkerhetskopiera repositories…” i menyn längst upp
 4. Klicka i de repositorys som du vill säkerhetskopiera
 5. Välj ”Skapa backup”
 6. Välj ett filnamn och lagringsplats

Du kan vid behov läsa tillbaka ett eller flera av dina repository enligt instruktionen nedan.

Återställa en säkerhetskopia

 1. Öppna 2c8 Modeling Tool
 2. Välj fliken Lokalt
 3. Välj ”Verktyg – Återskapa repositories…” i menyn längst upp
 4. Leta rätt på backupfilen du skapade och välj ”Öppna”
 5. Se till att de repositories du vill återskapa är ikryssade
 6. Välj ”Återställ”

Du skall nu ha dina repositories under fliken Lokalt återställda. Notera att om ett repository redan existerar vid återställning av säkerhetskopia kommer detta skrivas över. Om du vill undvika att skriva över ett existerande repository kan du byta namn på repositoryt som du ska återställa.

Publicera

Om du aktiverar popup-ruta i din webbprofil och sedan väljer att visa endast fältet ”Dokumentlänkar” i popup-rutan så kommer dokumentlänken att öppnas direkt när du klicker på ett objekt i publiceringen som har en och endast en dokumentlänk kopplad till sig:

Aktivera popup-ruta

Dokumentlänkar i popup

Om du endast vill ha den här funktionaliteten för en viss objekttyp (t.ex. dokumentobjekt) så ändrar du först till önskad objekttyp i rullgardinsmenyn:

Specifika inställningar för objekttyp

Det kan bero på flera olika saker, men en vanlig orsak är att modeller filtreras bort på grund av att ett urval av modeller gjorts. Editera din webbprofil, ”Verktyg – Publicera” och klicka därefter på pennan. Välj fliken ”Filter – Modeller”.

Valet ”Alla modeller” gör så att alla modeller kommer med i publiceringen. Du kan även välja specifika modeller genom att klicka på ”Välj”.

Observera att du behöver kryssa i ”Inkludera nedbrytningar till andra modeller” om du även vill ha med nedbrytningar från de modeller du valt.

Publicera-modeller

Om du inte får med önskade modeller efter att du ändrat urvalet, felsök utifrån följande lista:

 1. Publicerar du rätt språk?
 2. Publicerar du endast senast godkända versioner av modeller? Om ja, är modellerna godkända?
 3. Publicerar du endast modeller med en viss status? Om ja, har modellerna rätt status?
 4. Publicerar du endast modeller med en viss kategori? Om ja, har modellerna rätt kategori?
 5. Publicerar du till rätt plats?

Den vanligaste orsaken till varningar vid webbpublicering är att man i en beskrivningstext för ett objekt eller en modell har länkat till ett objekt, en modell eller en dokumentlänk som har tagits bort från repositoryt.

I följande exempel får vi en varning när vi publicerar som säger oss att ”Genomföra utomhusjobb” refererar till en borttagen dokumentlänk:

publiceringsvarning 1

”Genomföra utomhusjobb” kan då vara ett objekt eller en modell. I vårt exempel har vi ett objekt med det namnet. Om vi tittar på objektets beskrivning ser vi att vi har text som är kopplat till en dokumentlänk. Dokumentlänken finns inte längre kvar i repositoryt (den har tagits bort).

publiceringsvarning 2

Vi kan nu markera texten och välja att antingen koppla texten till en ny dokumentlänk (ikonen ”Kedja”) eller att ta bort länkningen (ikonen ”Bruten kedja”). Därefter försvinner varningen när vi publicerar nästa gång.

För att komma åt den responsiva webbprofilen installera vårt plug-in ”Responsive Web”.

Läs om hur du installerar plug-in här.

För att lära dig att dirigera om mobilanvändare till den responsiva publiceringen men fortsätta låta datoranvändare se den vanliga, klicka här.

Anpassa din responsiva webbprofil

För att anpassa din responsiva webbprofil gå till ”Verktyg-Publicera” i meny och dubbelklicka på aktuell profil.

Saknar du den responsiva webbprofilen, klicka på plus-tecknet i högerkanten.

Fliken Profil

Under fliken ”Profil” kan ändra du namn på profilen och beskrivning samt välja startmodell.

Fliken Filter

Här filtrerar vilka modeller som ska följa med ut i publiceringen. Du hanterar även lager och språk.

Fliken Layout

Under fliken ”Layout -Toppanel” ställer du in utseendet på din toppanel.

Toppanelen är uppdelad i två områden. Den övre delen är markerad med en smal orange ram (1) och den undre delen är markerad med en smal grön ram (2).

 1. Här sätter du din logga, bygger du upp din menyrad och sökfunktion.
 2. Här kan du välja att visa brödsmulevägen (den vägen du navigerar i strukturen, ej hierarkisk), språk, lager och utskrifter.

Under fliken ”Modeller” ställer du in vilken information du vill visualisera för de publicerade modellerna. Välj bland de komponenter som finns under ”Tillgängliga komponenter”.

Observera att detta gäller för de modeller som följer ”Standardlayout”. Om information saknas i det publicerade materialet kan det vara för att just den modellen har andra inställningar. Kontrollera att de modeller du ska publicera följer ”Standardlayout” genom att klicka på rullistan. Modeller som är fetstilta har egna inställningar medan utgråade följer ”Standardlayout”.

Under fliken ”Symboler” gäller samma princip som för föregående flik fast på symbolnivå.

 

 

Om du behöver skapa listor som innehåller fler rader än vad som ryms i publiceringsvyn kan du bocka ur ”Visa som rullgardinsmeny” för aktuell lista.

För att komma dit:

 1. Gå ”Verktyg – Publicera” i menyn
 2. Välj att editera din Webbprofil med pennan
 3. Välj fliken ”Layout – Meny”
 4. Välj att editera aktuell lista med pennan

lista-popup

Om din webbpublicering ser konstig ut i Internet Explorer, kontrollera dina inställningar för kompatibilitetsvyn i Internet Explorer.

Gå till ”Inställningar –  Inställningar för Kompatibilitetsvyn ” och se till att ” Visa intranätsplatser i kompatibilitetsvyn ” är urbockad.

Kategori: Publicering

Utseende

Allmänt

Efter att du loggat in mot servern i 2c8, klicka på ”Användare och rättigheter” i verktygsfältet i Repositoryhanteraren.

Expandera noden ”Användare på servern” för att visa användare. Markera din användare. Ange sedan det nya lösenordet du vill sätta i panelen till höger.

När du angett det nya lösenordet tryck Spara och klicka därefter på ”Användare och rättigheter” i verktygsfältet igen för att komma tillbaka till vyn över repositoryn.

Installera plug-in genom att gå till ”Verktyg – Inställningar” i menyn. Välj fliken ”Plug-in” och klicka därefter på ”Tillgängliga”. Markera aktuellt plug-in och klicka på knappen ”Install..”.

När du installerat ett plugin dyker det upp under fliken ”Installerade”.

För att ställa in din färgprofil i 2c8 Modeling Tool väljer du ”Verktyg – Färgprofiler..” i menyn. Om du vill byta färgprofil, se till att den önskade färgprofilen är vald i rullistan innan du tycker OK.

 

 

Observera att du själv kan skapa färgprofiler, arbetar du mot en server så blir den tillgänglig för alla användare.

I Administration Tool kan du importera färgprofiler som då gäller för hela servern.

För att ställa in färger på enstaka symboler högerklicka och välj ”Utseende..”. När du är klar med dina inställningar klicka OK.

Kom ihåg att dessa inställningar endast gäller för den specifika symbolen i ditt repository.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du gjort inställningen i navigationsfältet ”Visa nedbrytningar” (se bild) visas både modelltyp och nedbrytningar. Detta resulterar i att exempelvis ”Hjälpsida” visualiseras som modelltyp och att det är en nedbrytning.

Inställningar-nedbrytningar

Ladda ner programvaran och installera den. När du startar den första gången får du registrera en licensnyckel som du kan begära via formuläret här.

För att använda 2c8 Modeling Tool måste licenstagaren aktivera sin licens. Det finns två sätt att aktivera en licens beroende på om datorn har tillgång till Internet eller ej.

1. Licensaktivering över Internet

När du startar programmet första gången ska du ange den licensnyckel du fått från 2conciliate.

Klistra in den femställiga licensnyckel och klicka på Nästa.

Skriv in namn och kontaktuppgifter och klicka på Nästa.

Skriv in vilken avdelning du tillhör för att underlätta faktureringen.

Skriv in eventuell fakturareferens som kommer hamna på fakturan. Kan se ut så här:

Eller så här:

Klicka på nästa.

2. Aktivering via fil, om internetåtkomst saknas

Om du inte har åtkomst till internet när du skall aktivera din licens så dyker ett val upp att aktivera med hjälp av en fil från en annan dator som har internetåtkomst.

Aktivering via fil görs i tre steg, börja med att klicka på den länk som du ska använda för aktiveringen.

När du klickar på den länkade texten öppnas en webläsare med aktiveringslänken i adressfältet. Markera den text som står i adressfältet och kopiera den till tex programmet Anteckningar så att du kan ta med och köra aktiveringen från en dator som har internetåtkomst.

När du öppnar adressen från en dator som har internetåtkomst kommer följande formulär.

Fyll i din information och klicka på ”Aktivera”, du får meddelande om en fil som laddas ner. Denna fil ska användas för att aktivera programmet på datorn som saknar internetåtkomst.

Spara filen och peka ut den från aktiveringsdialogen.

Klart!

 

Har du frågor eller problem runt aktiveringen är du välkommen att kontakta supporten på support@2c8.com eller 054-21 27 28.

 

 

Det finns olika scenarier där man kan tänkas vilja flytta en licens från en licenstagare till en annan. T.ex. om någon går på föräldraledighet, slutar eller byter tjänst.

För att flytta över en licens till en annan mailar du till invoice@2c8.com eller fyller i detta formulär och väljer ”Licensfrågor, fakturafrågor” under ”Typ”. Det är viktigt att du skickar med kontaktuppgifter till den som ska ta över licensen samt till den som licensen är skriven på idag.

Vi tar ut en administrativ avgift för att flytta licensen. Undantag från detta är om personen avslutar sin tjänst helt hos organisationen, om personen går på föräldraledighet eller blir sjukskriven. För mer information, maila invoice@2c8.com.

 

 

2c8 Lite

Snabbval aktiveras i verktygsfältet och används för att på ett snabbare sätt bygga upp en modell utifrån existerande symboler.

Quickdraw icon

Håll muspekaren över en symbol så visas pilar i de riktningar det finns föreslagna relationer till nya symboler. Håll muspekaren över pilen för att visa föreslagna objekttyper att lägga ut i den riktningen. När du klickar på en objekttyp får du mata in en titel på samma sätt som när du skapar en ny symbol genom att klicka i modellen.

Tangentbordskommandot för att slå på och av snabbval är Ctrl+Q. Saknar du alternativ i snabbvalen ställs detta in i 2c8 Administration Tool.

Det finns olika scenarier där man kan tänkas vilja flytta en licens från en licenstagare till en annan. T.ex. om någon går på föräldraledighet, slutar eller byter tjänst.

För att flytta över en licens till en annan mailar du till invoice@2c8.com eller fyller i detta formulär och väljer ”Licensfrågor, fakturafrågor” under ”Typ”. Det är viktigt att du skickar med kontaktuppgifter till den som ska ta över licensen samt till den som licensen är skriven på idag.

Vi tar ut en administrativ avgift för att flytta licensen. Undantag från detta är om personen avslutar sin tjänst helt hos organisationen, om personen går på föräldraledighet eller blir sjukskriven. För mer information, maila invoice@2c8.com.

 

2conciliate Business Solutions
 • en
 • sv