Fjärrsupport

Fjärrsupport via TeamViewer

1. Klicka här för att starta en session för fjärrsupport.Teamviewer hämtas ner och körs och gör det möjligt för vår support att se din skärm.

teamviewer

Hur TeamViewer ser ut när det har startat.

2. Notera ID och lösenord som kommer upp på din skärm när du kör TeamViewer.

2conciliate Business Solutions