Kom igång med 2c8 Modeling Tool

Kom igång med 2c8 Modeling Tool

Se också: Kortkommandon för 2c8 Modeling Tool.
Ladda gärna ner dokumentet innehållande tips och tricks i 2c8 Modeling Tool.

Se gärna:

Läs gärna:

Skapa repository

Skapa modell

Lägg till beskrivning

Länka dokument till objekt

Skapa nedbrytning

Skapa lista

Skapa lager

 
 

Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas.

Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn.

Arbetar du lokalt:

 

Arbetar du mot server:

  

För att öppna repository, dubbelklicka på det. Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på ”Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på krysset i högra hörnet för att stänga.

 
 

Skapa modell

I vänsterpanelen har du en översikt över de olika modelltyperna (i modellträdet).

För att skapa en ny modell:

 1. Markera önskad modelltyp i modellträdet
 2. Klicka på plus i menyn
 3. Skriv in namn på din modell i dialogrutan ”Skapa en ny modell”

När du skapat din modell dyker den upp i modellträdet.

Är du osäker på vilken modelltyp som passar, hovra över de olika modellerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive typ.

 
 

Lägg till beskrivning på objekt

För att lägga till en beskrivning på ett objekt:

 1. Högerklicka på aktuellt objekt
 2. Välj egenskaper
 3. Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”

Observera att beskrivning på verksamhetsobjekt inte följer med i rapport som är skapade i standard profilen för rapporter (Rapportprofil). Du får själv manuellt lägga till beskrivningsfältet.

 
 

Länka dokument till objekt

För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk.

Skapa dokumentlänk:

 1. Klicka på ”Dokumentlänkar” i vänsterpanelen
 2. Klicka på ”plus” i menyraden
 3. Fyll i uppgifterna om din dokumentlänk så som titel, bläddra efter dokumentet i ditt nätverk eller klistra in en länk.

 

När du är klar klicka på OK och din dokumentlänk dyker upp i vänsterpanelen.

För att koppla till ett objekt, ”ta tag” i dokumentlänken och ”släpp” på önskat objekt.

Du får upp en informationsruta som talar om att dokumentet kopplats till objektet.

För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett gemensamt utrymme.

Ett tips om du har många olika typer av dokument är att använda ”Typer”, exempelvis checklista, instruktion, mall etc. Då kan du enkelt filtrera på typ av dokument när du skapar listor.

 
 

Skapa nedbrytning

Skapa en nedbrytning genom att högerklicka på ett objekt och välj:

Nedbrytningar – Skapa ny – Önskad modelltyp

Din nya modell öppnas upp i en ny flik.

 
 

Skapa ny lista

Skapa listor som exempelvis innehåller modeller, aktiviteter eller dokumentlänkar. Du kan bland annat använda listor i ditt publicerade material, i menyraden.

För att skapa en ny lista:

 1. Klicka på ”Lista” i vänsterpanelen.
 2. Klicka på plus för att skapa en ny lista

Du får då upp en ny flik.

 1. Filtrera på önskat resultat, exempelvis på objekt
 2. Välj ytterligare filter om du vill specificera

Glöm inte att spara listan.

 
 

Skapa nytt lager

Med lager styr du bland annat hur modellinnehållet presenteras i det publicerade materialet. Ett lager är kopplat till en specifik modelltyp och en objekttyp kan bara kopplas till ett lager.

För att skapa ett lager och koppla objekt till aktuellt lager:

 1. Öppna en modell av den typ där lagret ska användas, exempelvis processmodell
 2. Klicka på lager i vänsterpanelen
 3. Klicka på plus för att skapa ett nytt lager
 4. Namnge ditt lager, välj ikon och markera objekttyp/objekttyper för ditt lager

 

Observera att objekt som du lagt ut innan lagret skapades INTE hamnar i lagret per automatik.

För att lägga till objekt i ditt lager: högerklicka på objektet och välj ”Flytta till lager” och välj därefter aktuellt lager.

 

 

2conciliate Business Solutions