Tillämpningar av processkartläggning | 2c8
Tillämpningar av processkartläggning

Tillämpningar av processkartläggning

Processkartläggning används för att uppnå en mängd vinster. Det handlar om att organisera, förstå, tydliggöra, synka, utveckla och mycket mer. Dessa vinster kan nås genom olika tillämpningar som alla har sin grund i processkartläggning och stöds av 2c8 Apps och 2c8-metoden.

Grunden före tillämpningarna - allt om processkartläggning

Vad är processkartläggning och vad är vinsterna?
Att genomföra processkartläggning med 2c8-metoden.

Tillämpa processkartläggning i verksamheten

Ett processbaserat ledningssystem är grunden för utveckling, förbättringar och kontinuitet.
Att utveckla verksamheter med hjälp av kartläggning.
Använda processkartläggning för projektplanering.
Analysera risker utifrån processkartläggning.
Komplettera dina kartlagda processer för efterlevnad.
Att genomföra processbaserad arkivredovisning.
2c8
  • en
  • sv