Serveradministration | 2c8
Serveradministration

Serveradministration

Har ni ingen möjlighet att ta hand om servern, eller om den står hos oss så kan vi ta ett helhetsåttagande och sköta all serveradministration åt er. Vi utför då tjänster dels löpande och dels på begäran av er och självklart efter en gemensam överenskommelse och förvaltningsschema. Möjlig tjänster som vi hjälper till med kan vara

Administrera, repository, användare och rättigheter

Har du en server har du troligen flera repositoryn där du lagrar modeller för olika ändamål och projekt. Vi stöttar er att lägga upp och koppla användare till dessa repository. Sätter rättigheter och rättighetsgrupper så att rätt användare har tillgång till de rätta modellerna.

Administrera profiler

Konfigurationer och modeller i 2c8 Modeling Tool styrs av profiler som under en förvaltning behöver ändras för passa ändrade behov. Vi hjälper er att förvalta profilerna i linje med era behov så att ni modellerar lika i organisationen och får ut det mesta av applikationen.

Uppgradering

När en ny release av 2c8 Modeling Tool släpps ombesörjer vi att uppgradera servern och skicka ut en ny klient till er så att ni utan avbrott kan arbeta vidare och ta till er ny funktionalitet.

Backup och återläsning

Vi säkerhetskopierar all data på servern och om olyckan skulle vara framme återställer vi självklart den data som eventuellt försvunnit.

2c8