Installation och tekniktjänster

Installation och tekniktjänster

I licenspriset för 2c8 Server ingår att vi stöttar eller genomför serverinstallationen över fjärrskrivbord eller webbmöte. Förutom det så finns det fler tekniska tjänster som vi erbjuder våra kunder. Allt för att de som skall arbeta med verksamhetsutveckling och processkartläggning skall komma igång så fort som möjligt och för att vi är experter att installera och förvalta 2c8 Modeling Tool i olika miljöer.

Läs mer om vilka tekniska tjänster vi gärna bistår er med. Allt från att hjälpa till med klientinstallation till att sköta driften av servern.

2conciliate Business Solutions