Klientinstallation

Vi skapar ert MSI-paket

2conciliate erbjuder att paketera et sk. MSI-paket för klientinstallationer.

Detta innebär att vi sätter i hop en konfiguration efter kundens önskemål och levererar ett MSI-paket med regelverk som direkt kan installeras. Regelverket består av inställningar, profiler och konfigurationer för att ge modellörerna gemensamma förutsättningar i 2c8 Modeling Tool. Följande är möjligt att påverka i en installation av 2c8 Modeling Tool.

Applikationsprofil

 • Dölja funktioner i applikationen som inte används
 • Göra grundinställningar som är gemensamma för alla modellörer för licens, serverinställningar m.m.

Repositorykonfiguration

 • Exkludera modelltyper
 • Styra tillåtna objekt per modelltyp
 • Styra tillåtna relationstyper mellan objekt

Färgprofil

 • Styr färger per objekt eller relationstyp

Webbprofil

 • Styr utseende i form av layout, logotyp, färg och font
 • Styr funktionalitet i form av menyer m.m.
 • Styr filtrering av innehåll
 • Styr benämningar och titlar
2conciliate Business Solutions
 • en
 • sv