Arkivredovisning paket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Arkivredovisning paket

Arkivredovisning paket

Med 2c8 Modeling Tool kan man skapa fält, relationer och rapporter för att arbeta med processorienterad arkivredovisning i modellerna. För att slippa skapa dessa själv så har vi ett färdigt paket som levereras som en exportfil. Materialet kan kompletteras med klassificeringsstrukturen KLASSA för verksamheten att utgå ifrån i uppbyggnaden av sin egen struktur. För att kunna ta till sig informationen om dessa inställningar och samtidigt anpassa dem till sin verksamhet ingår 4h workshop. En metodkonsult kommer då via webbmöte gå igenom de olika delarna och anpassar dem löpande. Efter webbmötet levereras även en dokumentation hur allt är uppsatt.

Innehåll

  • Inställningar och material för att arbeta med arkivredovisning i 2c8 Apps.
  • Modeller för klassificeringsstrukturen KLASSA.
  • 4 h workshop med metodkonsult.

Förutsättningar

Någon av personerna i organisationen behöver ha gått 2c8 Modeling Tool Nivå 2 eller ha motsvarande kunskap för att kunna ta till sig informationen vid överlämnandet på bästa sätt.

Kostnad

15 000 SEK
Resekostnader kan tillkomma.

Beställ