Krav-paket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Krav-paket

Krav-paket

2c8 har tillsammans med SIS (Svenska institutet för standarder) slutit ett avtal, där erbjuder vi våra kunder färdiga kravmodeller utifrån
ISO 9001, -14001, -27000 eller 45000 tillsammans med delar av standardens text i objektens beskrivning.

Adressera krav - snabbt och enkelt

Kravmodellerna kan enkelt importeras i 2c8 Modeling Tool där du kan adressera kravobjekt till processer, möten eller organisationsmodeller där ni har arbetssätt/förmågan att uppfylla standarden. Kravobjekten i modellerna innehåller delar av standardtexten, för att skapa större förståelse för kravet, och SIS-logotypen. 

Tjänsten hjälper er att snabbt komma igång med att adressera krav direkt i era modeller och få en översiktlig matris som visar vilka krav som ställs och var i verksamheten ni förväntas ha förmågan att uppfylla kraven.

Beställ

Krav-paketet innebär en prisökning med 20% för den årlig support/underhållsavgiften för era 2c8 Modeling Tool-licenser och det förutsätter att du tecknar ett abonnemangsavtal med SIS.
2c8