Fördjupning i 2c8-metoden - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Fördjupning i 2c8-metoden

Fördjupning i 2c8-metoden

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och modellering men som vill fördjupa dig i hur du kan använda fler modelltyper och praktisk tillämpning av 2c8 Metoden.

Under utbildningen kommer vi bygga modeller för en fiktiv verksamhet från en tydlig arbetsordning och angreppsätt. På detta sätt kommer vi dels bygga upp processer men även se hur andra modeller kompletterar verksamhetsbeskrivningen.

Genom att förbereda oss teoretiskt för hur man bygger processen får vi snabbt upp de objekt som behövs i processen. Sen går vi vidare och bygger andra modeller som finns kring processen och sätter allt i ett sammanhang. Övriga modeller både kompletterar och utmanar processmodellen. Krav från intressenter utmanar på samma sätt som risker medan applikationer kan tydliggöras i en applikationmodell och roller/befattningar i organisationsmodellen.

Du kommer få färdiga mallar där du tillsammans med andra deltagare får tänka ut och diskutera angreppsätt för att sedan modellera upp modellerna i verktyget. Utbildningen leds av våra kunniga metodkonsulter som presenterar tankesättet och coachar i arbetssättet, men det är du som själv bygger dina modeller.

Resultatet är flera publicerade modeller som hänger ihop genom återanvända objekt, framförallt Intressentmodeller, processmodeller och organisationsmodeller.

Antingen 2c8 Modeling Tool Nivå 1 eller 2c8 Lite Nivå 1 krävs för deltagande på utbildningen.

Förutsättningar

Förberedelse

Före utbildningen ska 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite inkl. licens vara installerad på egen dator.

Tid

På plats: 1 dag
Lärarledd distansutbildning: 2 tillfällen á 4h

Kostnad

6 900 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Lärarledd via skärmvisningsprogram

18 oktober - 19 oktober
Pass 1: 18/10 kl 8.00-12.00
Pass 2: 19/10 kl 8.00-12.00
Platser kvar
Pass 1: 18/10 kl 8.00-12.00
Pass 2: 19/10 kl 8.00-12.00

Stockholm

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

5 september, 09:00 - 17:00
Platser kvar
21 november, 09:00 - 17:00
Platser kvar
2c8