Fortsättningsutbildning i 2c8 Modeling Tool | 2c8
Fortsättningsutbildning i 2c8 Modeling Tool

Fortsättningsutbildning i 2c8 Modeling Tool

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och som vill maximera nyttan i verktyget genom att förstå och använda fler funktioner för att samla information, analysera och presentera den för slutanvändare.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Hur man kan använda och utveckla informationen för att göra analyser och tillämpningar som t.ex. ledningssystem och informatinosredovisning mm. Hur man anpassar slutanvändargränssnittet genom publiceringar till webb och rapporter samt hur man tar fram och presenterar informationen i repositoryt på olika sätt.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur man delar modeller på olika sätt
  • Webbprofiler och publiceringsplatser
  • Hur man skapar och använder listor och matriser
  • Hur man skapar och använder fält, beskrivningar och relationsinformation
  • Hur man tar ut rapporter med rapportprofiler
  • Den grundläggande funktionaliteten för workflow och versionshantering

Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Utbildningen finns både att gå på plats eller på distans. Innehållet är motsvarande men utbildningen utförs under en heldag på plats och som tre enskilda pass á två timmar som distansutbildning.

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
  • (För distans) Möjlighet att använda GoTo-meeting som är skärmdelningsverktyget för utbildningen (testa här)

Tid

På plats: 1 dag
Distans: 3 tillfällen á 2h

Kostnad

På plats: 5 900 Kr
Distans: 5 900 Kr (tillkommande deltagare från samma organisation betalar 3 900 Kr)


Kommande utbildningstillfällen

Stockholm

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

17 september
Fullt
Anmäl dig
21 november
Platser kvar

Distansutbildningar

Via skärmvisningsprogram

21 oktober - 25 oktober
Pass 1: 21/10 09:00-11:00
Pass 2: 23/10 09:00-11:00
Pass 3: 25/10 Enl ök.
Platser kvar
Pass 1: 21/10 09:00-11:00
Pass 2: 23/10 09:00-11:00
Pass 3: 25/10 Enl ök.
3 december - 9 december
Pass 1: 3/12 09:00-11:00
Pass 2: 5/12 09:00-11:00
Pass 3: 9/12 09:00-11:00
Platser kvar
Pass 1: 3/12 09:00-11:00
Pass 2: 5/12 09:00-11:00
Pass 3: 9/12 09:00-11:00

Boka gratis demovisning

2c8
  • sv