Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Det är vanligt att tillgång till relevant information i en process beskrivs som den bästa möjligheten för förbättring av processen.

Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap för att kunna kommunicera verksamhetens informationstillgångar och skapa möjlighet och förutsättning för innovation och utveckling av tjänster, erbjudanden och processer. Med en medvetenhet om verksamhetens informationstillgång ökar precisionen vid t ex processutveckling eller krav på IT-stöd.

Upplägg

Under utbildningsdagen varvar vi teoretiska pass med praktiska övningar i 2c8 och diskussioner. Vi går igenom informationsmodellens användning och sammanhang till andra verksamhetsmodeller. Efter avslutad utbildning ingår 1 individuell coachning-session med någon av utbildningsledarna för att du ska komma igång i ditt arbete.

 • Vad är en informationsmodell, teorin bakom objekt, relationer och egenskaper
 • Hur du tar fram en informationsmodell (begrepps-/objekt-/datamodell)
 • Kvalitetssäkring med checklistor och granskning av modeller
 • Modellering av informationsbehov i processer
 • Informationsmodellen, en del av verksamhetsbeskrivningens helhet

Efter utbildningen

 • Har du grundläggande kunskap om informationsmodellering
 • Kan du identifiera, definiera och beskriva information i modellform
 • Har du förmågan att rita informationsmodeller i 2c8 och återanvända objekt från andra modeller i 2c8
 • Kan du läsa och kvalitetsgranska informationsmodellerg
 • Förstår du informationens betydelse vid verksamhetsutveckling

Målgrupp för utbildningen

Denna utbildning vänder sig till dig som i din yrkesroll arbetar med, eller har behov av att bli bättre på att arbeta med, informationsmodeller i gränslandet mellan affär och IT i en roll inom exempelvis verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, kravställning på IT-stöd eller processutveckling.

Förutsättningar

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
 • (För distans) Möjlighet att använda Microsoft Teams som är skärmdelningsverktyget för utbildningen.

Tid

1 dagar

Kostnad

5 900 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Lärarledd via skärmvisningsprogram

27 oktober, 09:00 - 17:00
Platser kvar
2c8