Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool | 2c8
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Identifiera, definiera och strukturera informationen

Det är vanligt att tillgång till relevant information i en process beskrivs som den bästa möjligheten för förbättring av processen.

Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap för att kunna kommunicera verksamhetens informationsbehov till t ex IT-sidan, men också för att skapa helhetssynen i verksamheten och förståelsen för att information är en gemensam resurs, som skapas och återanvänds i processerna.

Utbildningens innehåll

Genomgång av informationsmodellens användning och sammanhang med processutveckling:

 • Steg för att skapa en informationsmodell (begrepps-/objekt-/datamodell)
 • Teorin bakom objekt/relationer/nycklar och egenskaper
 • Kvalitetssäkring med checklistor och granskning av modeller
 • Modellering av informationsbehov i processer
 • Analys av informationsbehov och möjligheterna att täcka behovet

Målgrupp för utbildningen

 • Verksamhetsutvecklare, processutvecklare, projektledare, IT-ansvariga

Efter utbildningen

 • Kan du identifiera, definiera och beskriva information i modellform
 • Kan du läsa och kvalitetsgranska informationsmodeller
 • Kan du beskriva informationsbehovet i processer
 • Förstår du informationens betydelse vid verksamhetsutveckling

Förutsättningar

Ingen tidigare process- eller verktygskunskaper behövs för att delta i denna kurs.

Förberedelse

Före utbildningen ska 2c8 Modeling Tool vara installerad på egen dator.

Tid

2 dagar

Kostnad

11 800 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Det finns inga planerade utbildningstillfällen just nu. Hör av dig till oss på info@2c8.com eller 054-21 27 28 om du är intresserad.
2c8
 • sv