Metod och workshopteknik | 2c8
Metod och workshopteknik

Metod och workshopteknik

Denna fortsättningskurs riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och modellering men som vill känna större trygghet i uppdraget att visualisera verksamheters komplexa verklighet. Genom enkla frågor, tips och trix i kombination med metodstödet i 2c8 Apps kommer du att känna en enkelhet att tillsammans med arbetsgruppen skapa modeller som bidrar till ökad kommunikation, delaktighet och engagemang.

Presentationer: Olika typfall presenteras och diskuteras med avseende på modellens syfte och angreppssätt.
Egna praktiska övningar: Utifrån givna scenario välja angreppssätt och skapa modeller.
Praktiska övningar i grupp: Träna på rollerna modellör och facilitator.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

 • att möta en grupp och ha en strategi hur du startar upp och genomför modelleringsuppdraget.
 • att tillämpa lämplig modell och angreppssätt beroende på olika motiv med modelleringen.
 • Intressent- och relationsmodellers användningsområden
 • Vilka för- och nackdelar finns det att börja med en intressentmodellering när man ska modellera ett projekt eller en process?
 • Kan man börja med en processmodellering och verifiera processen med en intressent- och relationsmodellering?
 • Hur modellerar man krav, mål och indikatorer
 • Live-modelleringens betydelse för att kommunikation, delaktighet och ägarskap
 • Hur processerna kan byggas upp för att stödja verksamhetsutveckling utifrån planering, genomförande och uppföljning (jmf PDCA)
 • Möjligheterna med att visualisera forum, mötesprocesser och mötesstrukturer
 • Modellera problem och risker och använda dem som förändringsmotivatorer

Antingen grundutbildning i 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite krävs för deltagande på utbildningen.

Förutsättningar

Förberedelse

Före utbildningen ska 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite inkl. licens vara installerad på egen dator.

Tid

2 dagar

Kostnad

11 800 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Stockholm

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

18 september - 19 september
Pass 1: 18/9 09:00-16:00
Pass 2: 19/9 09:00-16:00<
Fullt
Anmäl dig
Pass 1: 18/9 09:00-16:00
Pass 2: 19/9 09:00-16:00<
7 november - 8 november
Pass 1: 7/11 09:00-16:00
Pass 2: 8/11 09:00-16:00
Platser kvar
Pass 1: 7/11 09:00-16:00
Pass 2: 8/11 09:00-16:00

Boka gratis demovisning

2c8
 • sv