Uppfyll NIS med hjälp av 2c8 Apps | 2c8
Uppfyll NIS med hjälp av 2c8 Apps

Uppfyll NIS med hjälp av 2c8 Apps

Denna distansutbildning vänder sig till dig som omfattas av NIS-direktivet och har eller kommer få i uppgift att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Utbildningen är baserad på kraven i NIS-direktivet och uppbyggd runt MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete som finns på informationssäkerhet.se. Du påbörjar ditt arbete med ledningssystemet under utbildningen och får både kunskap och en stomme för vidare arbete.

Du kommer under utbildningen få lära dig hur du med hjälp av 2c8 Apps kan bygga upp ledningssystemet med metodik och verktygsstöd för att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.

När kursen är slut har du förutom metoden också färdiga modeller med processer för att rapportera incidenter som påverkar tjänsterna till tillsynsmyndigheter och göra verksamhets- och riskanalyser. Vidare har du kunskap om hur du sammanställer och presenterar de åtgärder som identifierats kopplat till registerförteckning över informationstillgångar.

Under kursen kommer krav från ISO 27001/27002 användas som grund för exempel på hur man arbetar med kravuppföljning i 2c8 Apps. Observera att utbildningen inte omfattar utbildning i ISO 27001/27002 och dess tolkning utan baskunskap krävs. Standarden kan beställas bland annat här.

Distansutbildningen är uppdelad i fyra lektioner som utförs via webinar, dvs telefonkonferens med delad skärm, på vardera tre timmar. Mellan gångerna får du i uppgift att praktisera övningar i din egna organisation i era befintliga modeller. Handledaren finns tillgänglig att svara på frågor via mail under hela utbildningen.

Utbildningen sker på distans under 4 tillfällen á 3h. Skulle du missa ett pass spelas de in och finns tillgängligt under utbildningen.

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool minst version 4.5 installerat
  • Tillgång till repository från egen verksamhet eller kopia på den samma
  • Möjlighet att använda GoTo-meeting som är skärmdelningsverktyget för utbildningen (testa här)

Tid

4 tillfällen á 3h

Kostnad

11 900 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Det finns inga planerade utbildningstillfällen just nu. Hör av dig till oss på info@2c8.com eller 054-21 27 28 om du är intresserad.

Boka gratis demovisning

2c8
  • sv