Workshopteknik med 2c8 Apps - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Workshopteknik med 2c8 Apps

Workshopteknik med 2c8 Apps

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och modellering men som vill känna större trygghet i uppdraget att visualisera verksamheters komplexa verklighet. Genom enkla frågor, tips och trix i kombination med metodstödet i 2c8 Apps kommer du att känna en enkelhet att tillsammans med arbetsgruppen skapa modeller som bidrar till ökad kommunikation, delaktighet och engagemang.

Presentationer: Olika typfall presenteras och diskuteras med avseende på modellens syfte och angreppssätt.
Egna praktiska övningar: Utifrån givna scenario välja angreppssätt och skapa modeller.
Praktiska övningar i grupp: Träna på rollerna modellör och facilitator.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

 • att möta en grupp och ha en strategi hur du startar upp och genomför modelleringsuppdraget.
 • att tillämpa lämplig modell och angreppssätt beroende på olika motiv med modelleringen.
 • Intressent- och relationsmodellers användningsområden
 • Vilka för- och nackdelar finns det att börja med en intressentmodellering när man ska modellera ett projekt eller en process?
 • Kan man börja med en processmodellering och verifiera processen med en intressent- och relationsmodellering?
 • Hur modellerar man krav, mål och indikatorer
 • Live-modelleringens betydelse för att kommunikation, delaktighet och ägarskap
 • Hur processerna kan byggas upp för att stödja verksamhetsutveckling utifrån planering, genomförande och uppföljning (jmf PDCA)
 • Möjligheterna med att visualisera forum, mötesprocesser och mötesstrukturer
 • Modellera problem och risker och använda dem som förändringsmotivatorer

Antingen 2c8 Modeling Tool Nivå 1 eller 2c8 Lite Nivå 1 krävs för deltagande på utbildningen.

Förutsättningar

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite inkl. licens vara installerad på egen dator.
 • (För distans) Möjlighet att använda Microsoft Teams som är skärmdelningsverktyget för utbildningen.

Tid

På plats: 1 dag
Lärarledd distansutbildning: 2 tillfällen á 3h

Kostnad

6 900 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Lärarledd via skärmvisningsprogram

15 mars - 16 mars
Pass 1: 15/3 09.00-12.00
Pass 2: 16/3 09.00-12.00
Platser kvar
Pass 1: 15/3 09.00-12.00
Pass 2: 16/3 09.00-12.00
2c8