Workshopteknik med 2c8 Apps - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Workshopteknik med 2c8 Apps

Workshopteknik med 2c8 Apps

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och vill lära dig mer om modellering och känna större trygghet i uppdraget att visualisera verksamheters komplexa verklighet. Genom enkla frågor, tips och trix i kombination med metodstödet i 2c8 Apps kommer du att känna en enkelhet att tillsammans med arbetsgruppen skapa modeller som bidrar till ökad kommunikation, delaktighet och engagemang.

Presentationer: Olika typfall presenteras och diskuteras med avseende på modellens syfte och angreppssätt.
Egna praktiska övningar: Utifrån givna scenario välja angreppssätt och skapa modeller.
Praktiska övningar i grupp: Skapa modeller utifrån olika givna förutsättningar. Träna på rollerna modellör och facilitator.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • live-modelleringens betydelse för att kommunikation, delaktighet och ägarskap.
  • hur du förbereder, genomför och arbetar efter en workshop.
  • att möta en grupp och ha en strategi hur du startar upp och genomför modelleringsuppdraget.
  • olika strategier för hur man på ett effektivt sätt får en samsyn i gruppen och för workshopen framåt.
  • att tillämpa lämplig modell och angreppssätt beroende på olika motiv med modelleringen.
  • hur man arbetar med 2c8 Apps i en digital workshop över t ex. Teams.

Du får även tips och genvägar i hur du kan bli snabbare i verktyget i modelleringsmomentet.

Antingen 2c8 Modeling Tool Nivå 1 eller 2c8 Lite Nivå 1 krävs för deltagande på utbildningen.

Obs! Under restriktioner när distansarbete förordas är denna utbildning avkortat till två halvdagar och de praktiska momenten att träna på att hålla workshop uteblir.

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite inkl. licens vara installerad på egen dator.
  • (För distans) Möjlighet att använda Microsoft Teams som är skärmdelningsverktyget för utbildningen.

Tid

På plats: 1 dag
Lärarledd distansutbildning: 2 tillfällen á 3h

Kostnad

11 800 Kr


Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Lärarledd via skärmvisningsprogram

20 september - 22 september
Pass 1: 20/9 09.00-12.00
Pass 2: 22/9 09.00-12.00
Platser kvar
Pass 1: 20/9 09.00-12.00
Pass 2: 22/9 09.00-12.00
1 november - 3 november
Pass 1: 01/11 09.00-12.00
Pass 2: 03/11 09.00-12.00
Platser kvar
Pass 1: 01/11 09.00-12.00
Pass 2: 03/11 09.00-12.00
2c8