Utbildningar

Våra utbildningar i 2c8 Modeling Tool

Öppna utbildningar

Vi håller löpande öppna utbildningar i att hantera verktyget 2c8 Modeling Tool och metodiken att kartlägga verksamheter. Vi har kurslokaler i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Oslo men sätter ibland även upp utbildningar i andra städer. Se kurskalendern för aktuella tillfällen och orter.

Webbutbildningar

Som ett komplement till att genomföra utbildning i lokal erbjuder vi webbutbildningar via ett så kallat webbinar. Utbildningen är lärarledd samtidigt som deltagaren följer lärarens skärmbild och hör läraren och andra deltagare som är inloggade under webbinariet. Utbildningarna delas in i 2-3 pass beroende på vilken utbildning och varje pass är 1,5-2 timmar långt.

Följande webbutbildningar erbjuder vi i nuläget:

  • Grundutbildning – Kom igång och modellera med 2c8
  • Presentation och Publicering
  • Systemadministration

Självklart kan vi även erbjuda en verksamhetsanpassad utbildning som webbutbildning.

Verksamhetsanpassade utbildningar

Är ni flera från samma företag eller organisation som är intresserade av en utbildning erbjuder vi även verksamhetsanpassade utbildningar. Vi genomför då någon av våra kurser men använder oss av processer från er egen verksamhet i diskussioner och exempel. Vi kan även blanda innehåll ur flera av våra kurser, allt efter ert behov. En företagsanpassad kurs kostar 24 500 kr med max tio deltagare och genomförs antingen i era lokaler eller någon av våra.

Anmäl intresse på info@2c8.com så diskuterar vi fram en bra lösning.

Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Identifiera, definiera och strukturera informationen Det är vanligt att tillgång till relevant information i en process beskrivs som den bästa möjligheten för förbättring av processen. […]

Kom i gång och modellera – Grundutbildning

Denna grundutbildning riktar sig till dig som snabbt vill komma igång och få en fullständig genomgång av 2c8 Modeling Tool. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket […]

Metod och angreppssätt – Bli modellör med 2c8

Denna fortsättningskurs riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill känna större trygghet i uppdraget […]

Presentation och publicering – Fortsättningsutbildning

Denna fortsättningskurs riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få ut mer av verktyget. […]

Systemadministration

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap i de […]