Presentation och publicering – Fortsättningsutbildning

Presentation och publicering – Fortsättningsutbildning

Denna fortsättningskurs riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få ut mer av verktyget. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Hur man gör snyggare publiceringar till webb och hur man tar fram och presenterar informationen i repositoryt på olika sätt.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur man anpassar utseendet i webbpubliceringen
  • Hur man skapar statiska och dynamiska menyer
  • Hur man kan filtrera webbpubliceringen
  • Rapportprofil och rapporter i webpublicering
  • Hur man skapar och använder listor och matriser
  • Hur man skapar och använder relationsinformation
  • Den grundläggande funktionaliteten för revisionshantering

Utbildningen finns både att gå på plats eller på distans. Innehållet är motsvarande men utbildningen utförs under en heldag på plats och som tre enskilda pass á två timmar som distansutbildning.

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
  • (För distans) Möjlighet att använda GoTo-meeting som är skärmdelningsverktyget för utbildningen (testa här)

Tid

På plats: 1 dag
Distans: 3 tillfällen á 2h

Kostnad

På plats: 5 900 Kr
Distans: 5 900 Kr (tillkommande deltagare från samma organisation betalar 3 900 Kr)


Kommande utbildningstillfällen

Stockholm

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

20 mars
Platser kvar
5 juni
Platser kvar
2conciliate Business Solutions