Repository-arkiv | 2c8
Arkiv

För att en 2c8 Lite-användare ska kunna se modeller i ett repository på den gemensamma servern måste denne tilldelas modeller av en administratörsanvändare i 2c8 […]

Klicka på Skapa repository på startsidan: Klicka Arkiv (Skapa repository) i menyn eller på plustecknet i verktygsfältet: Observera att du i denna bild skapat ett […]

2c8