Hur fungerar den responsiva publiceringen? | 2c8
Hur fungerar den responsiva publiceringen?

För att komma åt den responsiva webbprofilen installera vårt plug-in ”Responsive Web”.

Läs om hur du installerar plug-in här.

För att lära dig att dirigera om mobilanvändare till den responsiva publiceringen men fortsätta låta datoranvändare se den vanliga, klicka här.

Anpassa din responsiva webbprofil

För att anpassa din responsiva webbprofil gå till ”Verktyg-Publicera” i meny och dubbelklicka på aktuell profil.

Saknar du den responsiva webbprofilen, klicka på plus-tecknet i högerkanten.

Fliken Profil

Under fliken ”Profil” kan ändra du namn på profilen och beskrivning samt välja startmodell.

Fliken Filter

Här filtrerar vilka modeller som ska följa med ut i publiceringen. Du hanterar även lager och språk.

Fliken Layout

Under fliken ”Layout -Toppanel” ställer du in utseendet på din toppanel.

Toppanelen är uppdelad i två områden. Den övre delen är markerad med en smal orange ram (1) och den undre delen är markerad med en smal grön ram (2).

  1. Här sätter du din logga, bygger du upp din menyrad och sökfunktion.
  2. Här kan du välja att visa brödsmulevägen (den vägen du navigerar i strukturen, ej hierarkisk), språk, lager och utskrifter.

Under fliken ”Modeller” ställer du in vilken information du vill visualisera för de publicerade modellerna. Välj bland de komponenter som finns under ”Tillgängliga komponenter”.

Observera att detta gäller för de modeller som följer ”Standardlayout”. Om information saknas i det publicerade materialet kan det vara för att just den modellen har andra inställningar. Kontrollera att de modeller du ska publicera följer ”Standardlayout” genom att klicka på rullistan. Modeller som är fetstilta har egna inställningar medan utgråade följer ”Standardlayout”.

Under fliken ”Symboler” gäller samma princip som för föregående flik fast på symbolnivå.

 

 

2c8
  • en
  • sv