Hur skapar jag en kopia av ett befintligt objekt? | 2c8
Hur skapar jag en kopia av ett befintligt objekt?

När du har kopierat ett befintligt objekt genom att du markerat objektet och sedan valt “Kopiera” från högerklicksmenyn (kortkommando Ctrl+C) så kan du skapa en fristående kopia av objektet genom att högerklicka på modellytan och välja “Klistra in som kopia” (kortkommando Ctrl+Shift+V). Det nya objektet kommer att få texten “(Kopia)” tillagt i titeln.

Väljer du i stället “Klistra in” (kortkommando Ctrl+V) så återanvänder du det befintliga objektet och en ny symbol1 som refererar till samma objekt skapas.

1 Objekt är de underliggande entiteterna vilka har egenskaper som titel, beskrivningstext och kopplade dokument. Symboler är de grafiska representationerna av objekt som syns i modellytan som har egenskaper som färg och storlek. När du kopierar på vanligt sätt (Ctrl+C följt av Ctrl+V) skapar du en ny symbol som refererar till samma objekt. Den nya symbolen kan ha en egen färg och storlek, men titeln och beskrivningstexten kommer alltid att komma från det underliggande objektet. Att objekt kan återanvändas på detta sätt är en av styrkorna med 2c8 Apps jämfört med enklare ritverktyg, men kan leda till viss förvirring om man inte är införstådd med hur det fungerar.

2c8