Var ska jag lägga webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool? | 2c8
Var ska jag lägga webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool?

Den webbpublicering som skapas från 2c8 Modeling Tool är en webbapplikation1 som är byggd för att ligga på och visas via en webbserver som t.ex. Microsoft IIS eller Apache HTTP Server. Vår rekommendation är att en webbpublicering placeras på en webbserver då detta ger optimal prestanda då webbpubliceringen visas för slutanvändaren i webbläsaren.

En webbpublicering kan även visas direkt via disk t.ex. på en dators C: eller någon gemensam nätverksdisk med ett enhetsnamn av typen G: Notera dock att prestandan kan bli lidande om hastigheten mot disken är långsam, beroende på nätverkets eller diskens hastighet.

Molntjänster för fil-lagring av typen Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive kan användas för att dela (synka) en publicering mellan användare, men inte för att visa en webbpublicering direkt från molnet eftersom dessa tjänster inte erbjuder en webbservertjänst. Detta innebär att du inte kan titta på en webbpublicering via tjänsternas webbgränssnitt, men att du kan synka hem webbpubliceringens filer till din dator via tjänsterna och sedan titta på dem genom att i din Windowsutforskare öppna webbpubliceringens “index.html”-fil.

Tjänster som erbjuder möjligheten att skapa egna webbsajter men där man inte får ladda upp egna javascript-filer (t.ex. Google Sites) kan inte användas för att visa webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool.

Läs mer om vår webbpublicering i dokumentet Sätta upp publiceringsplatser för 2c8 Modeling Tool.

1 Webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool består av en fil index.html samt en mapp pages-{TIDSSTÄMPEL} som bland annat innehåller följande filtyper: html, css, xml, javascript och png.

2c8