Varför får jag inte med önskade modeller i min publicering? | 2c8
Varför får jag inte med önskade modeller i min publicering?

Det kan bero på flera olika saker, men en vanlig orsak är att modeller filtreras bort på grund av att ett urval av modeller gjorts. Editera din webbprofil, ”Verktyg – Publicera” och klicka därefter på pennan. Välj fliken ”Filter – Modeller”.

Valet ”Alla modeller” gör så att alla modeller kommer med i publiceringen. Du kan även välja specifika modeller genom att klicka på ”Välj”.

Observera att du behöver kryssa i ”Inkludera nedbrytningar till andra modeller” om du även vill ha med nedbrytningar från de modeller du valt.

Publicera-modeller

Om du inte får med önskade modeller efter att du ändrat urvalet, felsök utifrån följande lista:

  1. Publicerar du rätt språk?
  2. Publicerar du endast senast godkända versioner av modeller? Om ja, är modellerna godkända?
  3. Publicerar du endast modeller med en viss status? Om ja, har modellerna rätt status?
  4. Publicerar du endast modeller med en viss kategori? Om ja, har modellerna rätt kategori?
  5. Publicerar du till rätt plats?

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2c8