Varför får jag varningar när jag gör en webbpublicering? | 2c8
Varför får jag varningar när jag gör en webbpublicering?

Den vanligaste orsaken till varningar vid webbpublicering är att man i en beskrivningstext för ett objekt eller en modell har länkat till ett objekt, en modell eller en dokumentlänk som har tagits bort från repositoryt.

I följande exempel får vi en varning när vi publicerar som säger oss att “Genomföra utomhusjobb” refererar till en borttagen dokumentlänk:

publiceringsvarning 1

“Genomföra utomhusjobb” kan då vara ett objekt eller en modell. I vårt exempel har vi ett objekt med det namnet. Om vi tittar på objektets beskrivning ser vi att vi har text som är kopplat till en dokumentlänk. Dokumentlänken finns inte längre kvar i repositoryt (den har tagits bort).

publiceringsvarning 2

Vi kan nu markera texten och välja att antingen koppla texten till en ny dokumentlänk (ikonen “Kedja”) eller att ta bort länkningen (ikonen “Bruten kedja”). Därefter försvinner varningen när vi publicerar nästa gång.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2c8