Varför kan jag inte ansluta till servern? | 2c8
Varför kan jag inte ansluta till servern?

Om du får ett felmeddelande som detta:

Kontrollera:

  1. Kontrollera din internetanslutning
  2. Om servern lagts till manuellt, gå in under “Verktyg – Inställningar” och därefter “Servrar”.
    Dubbelklicka på aktuell server för att kontrollera värdnamn, http-port och om SSL ska vara ikryssat eller ej.

  3. Om servern finns internt hos er, kolla med er IT om det är något problem med servern (är den igång?)
  4. Om servern driftas av 2c8, kontakta vår support.
2c8