Varför ser jag inga modeller i 2c8 Lite? | 2c8
Varför ser jag inga modeller i 2c8 Lite?

För att en 2c8 Lite-användare ska kunna se modeller i ett repository på den gemensamma servern måste denne tilldelas modeller av en administratörsanvändare i 2c8 Modeling Tool.

  1. Lite-användaren måste läggas till i aktuellt repository an en användare i 2c8 Modeling Tool. Detta görs under ”Användare och Rättigheter” i Repositoryhanteraren.
  2. Användaren av 2c8 Modeling Tool behöver sedan gå in i aktuellt repository. Gå till Workflow (Utforskaren – dubbelklicka på Workflow). Markera aktuella modeller, högerklicka och sätt användare som ska vara förvaltare, godkännare och/eller granskare.

Observera att de olika Workflow-rollerna kan innehas av fler användare, exempelvis det kan finnas fler än en förvaltare.

2c8