2c8 Apps - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2c8 Apps

2c8 Apps

2c8 Apps låter dig skapa visuella modeller av din verksamhet, från den övergripande nivån ner till detaljerna. Skapa flöden, adressera krav, koppla data och dokument, identifiera risker och mycket mer – allt i 2c8 Apps.

En fördel med 2c8 Apps i jämförelse med andra kartläggningsverktyg på marknaden, är att man enkelt kan växla mellan vyer och se samma information ur olika perspektiv. Olika delar av organisationen presenteras med hjälp av olika modeller och modelltyper. Objekt som motsvarar exempelvis processer eller individer kan återanvändas i olika modeller och modelltyper vilket gör att du får en överblick och förståelse för hur informationen hänger ihop. Att objekten är återanvändbara gör även att om ett objekt ändras på ett ställe slår ändringen igenom på alla ställen där objektet används, vilket gör informationen lätt att hålla aktuell.

Det inbyggda metodstödet i 2c8 Apps gör det enkelt för användaren att modellera korrekt. Förslag på objekt att placera härnäst eller automatisk placering av korrekta relationstyper mellan objekt bidrar till en smidig och effektiv kartläggning av era modeller. Du kan också skapa regler gällande vilka objekt som får användas, vilken storlek de ska ha samt skapa färgprofiler utifrån er grafiska profil. På detta vis kan ni skapa enhetliga modeller som är unika för just er organisation, oavsett vem av dina kollegor som skapat modellerna.

Det publicerade materialet från 2c8 Apps är slutresultatet som dina kollegor, intressenter eller ledning kan ta del av. Materialet publiceras till webben och blir en interaktiv hemsida där slutanvändaren kan navigera sig runt i modellerna och finna all nödvändig information. Det publicerade materialet fungerar lika bra på dator som på mobiltelefon eller surfplatta. Detta innebär att medarbetare ute i fält enkelt kan ta del av checklistor, rutiner eller policys i sitt vardagliga arbete. Du kan också välja att publicera ditt material som PDF-, eller Word-rapport innehållande modellbilder, beskrivningar och länkar till dokument.

Förvaltning av modellerna sker genom att sätta ansvarsroller för modellerna. Användare av 2c8 Apps kan vara modellörer, granskare eller godkännare över modeller. På detta vis kan ni fördela ansvaret över modeller i verksamheten och se till att det är rätt personer som modellerar, granskar och godkänner era modeller. Genom att låta modellerna gå igenom förvaltningsflödet kan ni säkerställa att det publicerade materialet som når slutanvändarna är korrekt och uppfyller kvalitet.

Komplexa processer är ofta lättare att beskriva och förstå med hjälp av visuella modeller än i textform. Tanken med modellerna skapade i 2c8 Apps är att ersätta verksamhetens alla dokument, samtidigt som möjligheten finns att komplettera modellerna med de nödvändiga dokument som måste finnas tillgängliga. Förvandla era tidigare dokument till grafiska modeller och koppla istället dokument så som checklistor och policys direkt till aktiviteterna de berör. På detta vis blir det enkelt för medarbetarna att finna rätt dokument i det publicerade materialet. Smidigt och enkelt kan slutanvändarna nå dokument de behöver för att stötta dem i deras vardagliga arbete.

Produktsviten 2c8 Apps

2c8 Apps består av olika produkter som tillsammans utgör en en komplett lösning för din verksamhet. Från administration och kvalitetssäkring av modeller, till kartläggning och publicering för slutanvändarna att ta del av.

Bas-applikationen med komplett funktionalitet för att kartlägga och publicera material.
Tilläggsapplikationen för uppdatering och förvaltning av modeller.
Webbapp för granskning och godkännande av modeller.

Modelltyper i 2c8 Apps

För att kunna beskriva den komplexa verksamheten och dess olika perspektiv krävs olika typer av modeller. Nedan presenteras de mest användbara modelltyperna som finns tillgängliga i 2c8 Apps.

För vem är 2c8 Apps

Behovet att av visualisera sina processer uppstår inom de flesta industrier och verksamheter. 2c8 Apps är skapat för dig som vill ha ett kraftfullt men smidigt verktyg för att kartlägga din verksamhet.

2c8 Apps erbjuder en skalbar lösning med olika produkter utefter olika behov, där licenserna kan fördelas på ett sätt som passar just er. Oavsett om du befinner dig inom en stor eller liten organisation har vi en lösning som passar just er. 

Vi har kunder i många olika typer av branscher. Allt från kommuner och landsting till tillverkningsindustri och annan kommersiell verksamhet. Är du konsult och använder 2c8 Apps i lösningarna för dina kunder finns möjligheten att ingå i ett partnerskap tillsammans med oss.

Utöka funktionaliteten med plugins

Snabbval

Modellera snabbt och rätt genom automatiskt föreslagna symboler.

Anpassa regelverk

Du kan själv skapa ett regelverk för vilka objekt- och modelltyper som tillåts.

Lagerhantering

Modellera informationen i lager som kan döljas eller visas.

Objektorientering

Eftersom man återanvänder samma objekt kan man ändra i flera modeller från ett ställe.

Fleranvändarstöd

Flera personer kan arbeta med samma modeller som lagras centralt.

Grafisk profil

Ändra utseendet på dina modeller med grafiska profiler.

Webbpublicering

Publicera direkt på webben för att sprida modeller snyggt och enkelt.

Prenumeranter

Sätt prenumeranter från hela organisationen som får en notis när en modell uppdaterats.

Matriser

Skapa matriser för att visa relationer mellan objekt och modeller.

Versionshantering

Full kontroll över revisioner av modeller och objekt.

Beskrivning av ansvar

Använd en mer detaljerad ansvarsbeskrivning genom RACI (HUKI).

Anpassning av gränssnitt

Du kan själv välja vilka funktioner som skall finnas i verktyget.

Metodstöd

Verktyget har ett inbyggt metodstöd som du själv lätt kan anpassa efter dina önskemål.

Flerspråksstöd

Titlar och texter i modellerna kan hanteras på flera olika språk.

Listor

Skapa listor av objekt, modeller och dokument som finns i ditt repository.

Svenska eller engelska

Välj mellan svenska eller engelska som applikationsspråk.