2c8 Apps - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2c8 Apps

View it
to improve it​

Visualisera, utveckla och effektivisera din verksamhet enkelt med 2c8 Apps. 

View it

to improve it

Kartlägg, utveckla och effektivisera din verksamhet enkelt med 2c8 Apps.

Kopplingar mellan objekt och modeller

Återanvänd objekt i olika modeller och få information om hur allt hänger samman och påverkar.

Kategorisera och tagga

Tagga eller kategorisera modeller, objekt eller dokument för att göra urval och få ut listor över din verksamhet.

Kvalitetssäkra dina modeller

Säkerställ kvalité och hållbarhet genom att granska, godkänna och förvalta era modeller med Workflowfunktionen. Se eller återgå till tidigare versioner av modeller med versionshantering.

Metodstöd och anpassning

Med metodstödet får du vägledning i din kartläggning. Skapa regelverk för vilka objekt och modeller som får användas, samt sätt privilegier för användarna. 

Välj vilken information du vill visa

Med lagerfunktionen kan du dölja, visa och exkludera information för att öka läsbarheten för slutanvändaren.

Webbpublicering

Publicera direkt på webben för att sprida modeller snyggt och enkelt.

Koppla dokument

Koppla externa dokument till modeller och objekt.

Fleranvändarstöd

Flera personer kan arbeta med samma modeller som lagras centralt.

Beskrivning av ansvar

Använd en mer detaljerad ansvarsbeskrivning genom RACI (HUKI).

Grafisk profil

Ändra utseendet på dina modeller med grafiska profiler.

Flerspråksstöd

Titlar och texter i modellerna kan hanteras på flera olika språk.

Anpassning av gränssnitt

Du kan själv välja vilka funktioner som skall finnas i verktyget.

Svenska eller engelska

Välj mellan svenska eller engelska som applikationsspråk.

2c8