Integritetspolicy - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senaste uppdaterad: 2023-04-12

2c8 Business Solutions AB är personuppgiftsansvarig och vi värnar om din integritet.

2c8 Business Solutions AB
Gustaf Anders Gata 7B
653 40 Karlstad
info@2c8.com

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller irrelevant kan du vända dig till oss och skriftligen begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. 

Som kund hos 2c8 har du har alltid rätt att motsätta dig att personuppgifterna används för marknadsföringsändamål.  (t.ex. utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden).

Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat om dig. En sådan ansökan om registerutdrag görs skriftligen till oss. Om du önskar ytterligare information om vår behandling av personuppgifter eller användning av cookies är du välkommen att kontakta oss via e-post på gdpr@2c8.com eller per post.

Läs mer om vår Cookie policy här.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av 2c8. Du ser när policyn senast uppdaterades högst upp på denna sida.

Personuppgifter behandlas för följande

Titel

Arbetssökande

Beskrivning

Person som söker annonserad tjänst hos 2c8.

Består av information

Hemadress
Namn
Personnmmer
Telefonnummer

Eventdeltagare

Person som deltar i evenemang arrangerat av 2c8.

Allergi
Mailadress
Namn
Telefonnummer

2c8 Apps-användare

Person som har rätt att använda någon av 2c8 Apps produkter.

Avdelning*
Datornamn*
Land
Mailadress
Namn
Telefonnummer
Windowsanvändarnamn*

Prenumerant på nyhetsbrev

Person som prenumererar på nyhetsbrev som ges ut av 2c8.

Mailadress
Namn

Testlicenstagare

Person som registrerar sig för en testlicens för att utvärdera 2c8 Apps. Alla anställda på 2c8 med tillgång till SLAS har tillgång till information kring demonedladdningar.

Datornamn*
Mailadress
Namn
Telefonnummer
Windowsanvändarnamn*

Utbildningsdeltagare

Person som är registrerad för att gå utbildning i 2c8 Academy.

Mailadress
Namn
Telefonnummer

Lead

Person eller organisation som vi vill kontakta utifrån vår försäljningsprocess, eller som visat intresse för våra produkter på 2c8.com

Mailadress
Namn
Telefonnummer

*Sparas endast för 2c8 Apps-användare som registrerats i version 5.3 eller tidigare.

Utvärdering av programvara

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Informationen sparas för att vi ska kunna hantera ärendet och kontakta dig under utvärderingsperioden samt för att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Efter en intresseavvägning.

Gallringstid

15 månader efter testperiodens utgång.

Registrerade i denna behandling

Titel

Testlicenstagare

Beskrivning

Person som registrerar sig för en testlicens för att utvärdera 2c8 Apps. Alla anställda på 2c8 med tillgång till SLAS har tillgång till information kring demonedladdningar.

Består av information

Datornamn*
Mailadress
Namn
Telefonnummer
Windowsanvändarnamn*

*Sparas endast för testlicenstagare som registrerats i version 5.3 eller tidigare.

Betala för beställda produkter och tjänster

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Information om 2c8 Apps-användare hanteras för att fakturamottagare ska kunna godkänna faktura.

Information om referens hanteras för att ge spårbarhet hos kund så att fakturan kan hanteras korrekt.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Rättslig förpliktelse.

Gallringstid

7 år.

Registrerade i denna behandling

Titel

2c8 Apps-användare

Beskrivning

Person som har rätt att använda någon av 2c8 Apps produkter.

Består av information

Avdelning*
Datornamn*
Land
Mailadress
Namn
Telefonnummer
Windowsanvändarnamn*

*Sparas endast för 2c8 Apps-användare som registreras i version 5.3 eller tidigare.

Få support

Syfte med personuppgiftsbehandling

Informationen sparas för att vi ska kunna hantera ärendet och kontakta dig samt för att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Avtal.

Gallringstid

1 år efter att rätt till support upphört för 2c8 Apps-användare.

Registrerade i denna behandling

Titel

2c8 Apps-användare

Beskrivning

Person som har rätt att använda någon av 2c8 Apps produkter.

Består av information

Avdelning*
Datornamn*
Land
Mailadress
Namn
Telefonnummer
Windowsanvändarnamn*

*Sparas endast för 2c8 Apps-användare som registrerats i version 5.3 eller tidigare.

Boka utbildning

Syfte med personuppgiftsbehandling

Information sparas om vilken kurs du anmält dig till för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom att hantera din anmälan och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifter för att skicka bekräftelse och information om kursförberedelser.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Efter en intresseavvägning.

Gallringstid

1år efter att rätt till support upphör för 2c8 Apps-användare.

Registrerade i denna behandling

Titel

Utbildningsdeltagare

Beskrivning

Person som är registrerad för att gå utbildning i 2c8 Academy.

Består av information

Mailadress
Namn
Telefonnummer

Prenumerera på nyhetsbrev

Syfte med personuppgiftsbehandling

Informationen samlas för att kunna informera om nya versioner, viktiga händelser eller inbjudningar till event genom nyhetsmail.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Efter en intresseavvägning.

Gallringstid

Tills avregistrering sker (Opt. out).

Registrerade i denna behandling

Titel

Prenumerant på nyhetsbrev

Beskrivning

Person som prenumererar på nyhetsbrev som ges ut av 2c8.

Består av information

Mailadress
Namn

Anmäla sig till event

Syfte med personuppgiftsbehandling

Informationen sparas för att kunna informera om och hantera event, anpassa eventuell kost efter personliga behov samt göra utskick efter event. 

Om du deltar på 2c8 events kan vi även komma att ta foton av dig i syfte att publicera dem för marknadsföring.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Efter en intresseavvägning

Gallringstid

3 månader efter datum för event.

Registrerade i denna behandling

Titel

Eventdeltagare

Beskrivning

Person som deltar i evenemang arrangerat av 2c8.

Består av information

Allergi
Mailadress
Namn
Telefonnummer

Kontakta Lead för försäljning

Syfte med personuppgiftsbehandling

Informationen sparas för att vi ska kunna hantera ärendet och kontakta dig under försäljningsprocessen.

Rättsligt grund för personuppgiftsbehandlingen

Samtycke.

Gallringstid

3 månader efter nekad kontakt.

Registrerade i denna behandling

Titel

Lead

Beskrivning

Person eller organisation som vi vill kontakta utifrån vår försäljningsprocess, eller som visat intresse för våra produkter på 2c8.com

Består av information

Mailadress
Namn
Telefonnummer

Besökare på 2c8.com som fyller i formulär

Syfte med personuppgiftsbehandling

Information sparas för att kunna kontakta personen som ett Lead samt för att marknadsföra våra produkter och tjänster i nyhetsbrev.

Rättsligt grund för personuppgiftsbehandlingen

Samtycke.

Gallringstid

Tills avregistrering sker (Opt.out) eller 3 månader efter nekad kontakt.

Registrerade i denna behandling

Titel

Beskrivning

Består av information

Lead

Person eller organisation som vi vill kontakta utifrån vår försäljningsprocess, eller som visat intresse för våra produkter på 2c8.com

Mailadress
Namn
Telefonnummer

Prenumerant på nyhetsbrev

Person som prenumererar på nyhetsbrev som ges ut av 2c8.

Mailadress
Namn