2c8 Approve - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2c8 Approve

2c8 Approve

2c8 Approve är den kostnadseffektiva webbappen för ni inom verksamheten som enbart ska godkänna, granska och lämna feedback på era modeller. Fokus för webbappen är att involvera processägare, chefer eller andra liknande roller, utan behovet av en licens i varken 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite. Med 2c8 Approve sänker vi tröskeln för att säkerställa kvalitén av era publicerade modeller – på riktigt.

Vill du veta mer om 2c8 Approve?

Snyggt, modernt och enkelt

  • Säkerställ att det är rätt personer i verksamheten som godkänner era modeller
  • Smidigare att få feedback på vad som saknas, vad som ska ändras eller vad som var bra i modellen du skickade in.
  • Mer kostnadseffektivt alternativ för de användare som enbart som granska och godkänna modeller.
  • Smidigt, enkelt och modernt gränssnitt anpassat efter både mobil, surfplatta och dator.

2c8 Modeling Tool

Skapa modeller

Underhålla modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Lite

Skapa utkast till modeller

Underhålla tilldelade modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Approve

Skapa modeller

Underhålla modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras