2c8 Lite - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2c8 Lite

2c8 Lite

2c8 Lite

Vad är 2c8 Lite?

2c8 Lite är en tilläggsprodukt där fokus ligger på att skapa och förvalta era modeller. Användare i 2c8 Lite samarbetar tätt med användare i 2c8 Modeling Tool genom att skicka in skapade modeller samt ta emot modeller att förvalta över tid. Som användare av 2c8 Lite behöver du enbart fokusera på enskilda modeller och informationen som finns i dem.
Skapa menyval av listor i webbprofilen

Koppla dokument

Som användare i 2c8 Lite kan du skapa dokument som du sedan kopplar på objekt eller modeller där de hör hemma. Dessa dokument kompletterar de visuella modellerna och kan sedan öppnas i det publicerade materialet som ett stöd för slutanvändarna.

Samspel med 2c8 Modeling Tool

En 2c8 Lite-användare arbetar tätt med användare i 2c8 Modeling Tool och kan återanvända material skapat i 2c8 Modeling Tool, så som exempelvis befintliga roller, befattningar eller fält. Samspelet mellan produkterna innebär att ni sömlöst kan förvalta och skapa modeller på ett enhetligt sätt genom att återanvända objekt och färgprofiler.

Skapa utkast i 2c8 Lite

För processledare och processteam

2c8 Lite har samma kraftfulla snabbvalsfunktion och metod som 2c8 Modeling Tool, men med fokus på att tillhandahålla maximalt stöd och enkelhet för de som enbart har behov att arbeta med enskilda modeller.

2c8 Modeling Tool

Skapa modeller

Underhålla modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Lite

Skapa utkast till modeller

Underhålla tilldelade modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Approve

Skapa modeller

Underhålla modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras