2c8 Modeling Tool - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2c8 Modeling Tool

2c8 Modeling Tool

Vad är 2c8 Modeling Tool?

2c8 Modeling Tool är bas-applikationen med komplett funktionalitet för att kartlägga samt publicera material. Produkten är en förutsättning för att arbeta med 2c8 Apps, resterande produkter är tilläggsprodukter för att sprida ansvaret över era modeller inom organisationen.
Se all länkad information från modeller skapade i 2c8 Apps i webbpubliceringen

Mycket mer än bara modeller

Att arbeta med visuella modeller är ett enkelt och intuitivt sätt att beskriva verksamheten, men 2c8 Modeling Tool erbjuder mycket mer än bara den visuella delen. 

Modeller du skapar, objekt du placerar och relationer du drar består av data. Denna data kan du använda för att få ut information om din verksamhet och se hur alla delar relaterar till varandra. 

 

Få ut information i listor

Listor skapade i 2c8 Modeling Tool kan användas i många olika syften. Genom att använda dig av fält eller dokumenttyper i 2c8 Modeling Tool kan du filtrera fram information i listor som exempelvis visar alla dokument av en viss dokumenttyp eller alla befattningar och roller inom en viss förvaltning. Listorna kan sedan göras tillgängliga i det publicerade materialet för slutanvändarna att enkelt ta del av.

Dela med dig av materialet

2c8 Modeling Tool krävs för att kunna publicera materialet ni skapat och förvaltat i 2c8 Apps. Med den innovativa webbprofilen skapar du en publicering  anpassad efter just din verksamhet, både gällande innehåll och utseende. Det publicerade materialet kan du sedan sömlöst integrera med existerande intranät eller annan plattform som tillåter externa webbapplikationer att visas. Publiceringen fungerar lika bra på dator som på mobiltelefon och surfplatta.

Få överblick kring relationer med matriser

Med matriser som du skapar i 2c8 Modeling Tool kan du sätta objekt, dokument eller modeller i relation till varandra. Du kan med dessa matriser visa sambandet mellan olika delar av din verksamhet och få ut mer av modellerna som du tillsammans med dina kollegor har skapat. Exempelvis kan du skapa en matris som visar alla aktiviteter inom vissa processer och vilka roller som bär huvudansvaret för dessa aktiviteter. Matriserna kan du sedan göra tillgänglig för slutanvändarna i det publicerade materialet, som enkelt kan se vilka aktiviteter de ansvarar för.

Skapa menyval av listor i webbprofilen

Koppla dokument till dina modeller

I 2c8 Modeling Tool kan du skapa dokumentlänkar som hänvisar till dokument inom er organisation. Dokumenten kan vara styrande dokument, checklistor, policys eller rutiner inom verksamheten. Användarna i 2c8 Modeling Tool kan koppla dokumenten direkt på modeller eller objekt där de kan komplettera den visuella informationen. Slutanvändarna kan genom ett klick nå de dokument som krävs direkt i det publicerade materialet.  

För verksamhetsutvecklare med övergripande ansvar

2c8 Modeling Tool är ett kraftfullt verktyg för att identifiera och hantera beskrivningar av komplexa processer samtidigt som ni behåller den övergripande bilden. Produkten passar de användare som ska ha ett övergripande ansvar och hålla samman arbetet kring era modeller. Du som användare av 2c8 Modeling Tool har möjlighet att se hur alla delar av verksamheten hänger samman och relaterar till varandra – direkt i verktyget.

2c8 Modeling Tool

Skapa modeller

Underhålla modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Lite

Skapa utkast till modeller

Underhålla tilldelade modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Approve

Skapa modeller

Underhålla modeller

Lägga till dokument

Granska och godkänna modeller

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras