Flexite BPMS plugin - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Flexite BPMS plugin

Flexite plugin - körbara processer

Det finns nyttor med att beskriva och dokumentera sina processer. Själva resan att ta fram modellerna, att skapa samsyn kan vara ett mål. Ett annat mål är ofta också att utföra arbetet enligt modellen. För att implementera processen och skapa större nytta så kan man göra sina processer körbara med hjälp av Flexite plugin för 2c8 Apps och på så sätt säkerställa att processen skapar förväntade resultat (output).

I 2c8 Apps kan man visualisera förutsättningarna för processautomatisering genom att definiera processen, regelverk, ange ansvar och fastställa vilken information som processen ska hantera. När det är gjort så kan den grafiska modellen importeras till Flexite för automatisering. Medarbetarna får färdiga formulär att fylla i som styr hur ärendet flödar och ser till att rätt information når rätt mottagare.

Flexite BPMS plugin 2c8

Att utveckla processerna

En process i Flexite kan man importera till 2c8 Apps och se den grafiskt, publicera eller använda den för utbildning. Man har även möjligheten att justera den och exportera tillbaka den nyutvecklade processen till Flexite för att köra den. Med Flexite plugin blir en ny modell tillgänglig I 2c8 Apps för processautomatisering. Detta innebär att du i 2c8 Modeling Tool visualiserar förutsättningarna för processautomatisering genom att grafiskt definiera processen, dess regelverk ansvar och vilken information ska hantera. Modellen läses in av Flexite och ger medarbetarna färdiga webbformulär som triggar en regelstyrd process som ser till att ärendet flödar så att rätt information når rätt mottagare vid rätt tid.

Flexite AB

Flexite AB är experter på processautomatisering med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och Business Process Management. De jobbar alltid nära sina kunder och värderar sina goda kundrelationer högt. I över 20 år har de levererat tjänster och IT-system till 100-tals kunder från både privat och offentlig sektor.


Med deras unika metod och metodik för processautomatisering identifierar de vilka resultat kunden förväntar sig och optimerar processen för att producera det kunden vill ha. De säkerställer att processen fungerar och verkligen levererar de resultat den måste genom att automatisera den med processmotorn i deras IT-system.