Informationsmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Informationsmodell

Informationsmodell

I informationsmodellen grupperar vi och samlar den information vi behöver i processerna – den information vi hanterar för att tillgodose våra intressenters krav och behov.

Informationsmodell

Informationens struktur och samband

I processmodellerna framgår vilka aktiviteter som genomförs för att skapa förväntade resultat och vilka resurser som behövs. För att beskriva den information som hanteras i processen och dess struktur använder vi en informationsmodell. Informationsmodellen tar ingen hänsyn till vänster till höger eller uppifrån och ner utan beskriver informationens struktur och samband och utgör ett kravunderlag för IT.