Intressentmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Intressentmodell

Intressentmodell

I en intressentmodell beskrivs verksamhetens relation mot sin omvärld — de som ställer krav på oss och de som vi ställer krav på. Intressentmodellen är en viktig del av ledningssystemet, då du här kan tydliggöra de krav som måste uppfyllas gentemot omvärlden.

intressentmodell

Intressentmodellen identifierar våra intressenters krav och behov

I en grafisk intressentmodell så kan exempelvis verksamheten sättas i mitten med en relation mot de är som påverkar eller påverkas av verksamheten. De som har något sorts intresse av det objekt man placerat i mitten blir då objektets intressenter. Det måste inte vara verksamheten som är i centrum, man kan göra en intressentmodell för till exempel ett projekt, en process eller ett IT-system.

Här kan man även beskriva att olika intressenter har en relation mot varandra utanför verksamhetens kontaktyta, allt ifrån kundens kund till en leverantörs underleverantör.

 

Intressentmodeller i 2c8 Apps

En av alla modelltyper tillgängliga i 2c8 Apps är intressentmodellen. I 2c8 Apps kan du visualisera och beskriva relationer med intressenter, vare sig det handlar om IT-system, verksamheten eller projekt som fokus. Vid kartläggning av organisationens processer kan du då hela tiden utgå från intressenternas krav och behov för att säkerställa en hållbar och effektiv krav-efterlevnad. Här kan du läsa mer om hur du med hjälp av 2c8 Apps kan säkerställa lag- och kravefterlevnad.