Organisationsmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Organisationsmodell

Organisationsmodell

En organisationsmodell används för att beskriva den geografiska spridningen av ansvar inom en organisation. Detta ansvar ligger hos individer och roller inom verksamheten. Den organisatoriska tillhörigheten framgår alltså av organisationsmodellen där också ansvar för kompetensförsörjningen framgår.

organisationsmodell

Organisationsmodell - det traditionella sättet att beskriva en verksamhet

I organisationsmodellen beskrivs linjeorganisationen och mötesstrukturer. Till varje enhet knyts verksamma befattningar som i sin tur kan bestå av roller. Här bemannar vi befattningar och roller med individer.

Organisationsmodellen används även för att beskriva vilka forum och möten verksamheten har och vilka relationer de har till varandra.

En av alla modeller tillgängliga i 2c8 Apps är organisationsmodellen. I 2c8 Apps kan du visualisera din verksamhet, hela vägen från en övergripande organisationsmodell ned till aktiviteter som utförs inom vissa processer. Läs mer om hur du exempelvis bygger upp ditt ledningssystem med hjälp av 2c8 Apps här!