Produktmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Produktmodell

Produktmodell

I produktmodellen kan vi se hur våra produkter och tjänster är uppbyggda. Nedan kan du se ett exempel på en produktmodell som visar innehåll i en verksamhetsplan.

Produktmodell

Visualiserar tjänst- och produkterbjudanden

För att skapa samsyn om tjänster och produkter finns möjligheten att visualisera vad de innehåller i en produktmodell. Här kan man också tydliggöra om innebörden av andra använda begrepp inom organisationen är samma sak.

I en produktmodell beskrivs vad en produkt eller tjänst består av, det vill säga den input och det resultat som finns och som även beskrivs i processerna. Här strukturerar vi produktmodeller, tjänsteportföljen eller vad som består av vad och vilka relationer de har gentemot varandra.

Produktmodell i 2c8 Apps

Produktmodellen är en av de många modelltyper som finns tillgängliga i 2c8 Apps, vilket låter dig visualisera alla delar av din verksamhet. Genom att kartlägga din verksamhet och sedan tillgängliggöra modellerna direkt i webbläsaren skapar du bland annat samsyn om era produkter och tjänster. Läs mer om 2c8 Apps här!