Projektmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Projektmodell

Projektmodell

Projektmodellen används för att visualisera förutsättningar, utgångspunkter och inbördes relationer för förändringsprojekt. Projektmodellen visualiserar projektets struktur i ett flöde med tydlig utgångspunkt och önskat resultat.  Modellen visar de roller och individer som ingår i projektet och visar vilket typ av ansvar de har.

Nedan kan vi se ett exempel på en projektmodell för projektet “Kartlägga och implementera”. Modellen visualiserar projektet från då uppdraget inkommer till ett slutgiltigt resultat, vilket i detta fall är en driftsatt process. 

Ett stöd för medarbetarna

Genom att addera beskrivningstexter, checklistor och policys fungerar projektmodellen som ett stöd för de involverade och projektledarna. Med projektmodeller kan man också se till att interna och externa projekt i verksamheten utgår från ett tydligt ramverk, vilket skapar ett gemensamt arbetssätt för hur projekt ska drivas. I 2c8 Apps kan du skapa projektmodeller och integrera dessa med verksamhetens befintliga processer. Genom att återanvända objekt från andra modelltyper får man en tydlig bild över hur allt hänger samman och påverkar projektet.