Informationsmodellering hos Trafikverket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Informationsmodellering hos Trafikverket

Sedan 2010 har man inom Trafikverket arbetat med processer och processutveckling. Syftet med processarbetet har varit att optimera verksamheten för att i slutändan kunna leverera kvalité till kunderna. En av komponenterna i detta kvalitetsarbete har varit att ha koll på den enorma mängd information som finns inom verksamheten. Vi har intervjuat Ulrik Sjöström, verksamhetsutvecklare på Trafikledningen, om hur de hanterat den stora informationsmängden visuellt med informationsmodeller i 2c8.

Informationsmodellering i 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

Tillsammans med sina kollegor så förvaltar och utvecklar Ulrik en av Trafikverkets huvudprocesser som vilket bland annat levererar tåglägen och trafikinformation i väg- och järnvägstrafiken. Det är denna information som vi resenärer hör i högtalare och ser på skärmar, både som planerad information och realtidsinformation. Kort sagt är det den information som beskriver tågrörelser, vägtrafik och hur kapacitet fördelas i anläggningen, vilket innebär att de behandlar väldigt mycket information.

Vi har en väldigt bred flora av applikationer för att hantera informationen och dessa applikationer använder ofta samma informationsobjekt, men med olika syften, berättar Ulrik.

Mängden information samt kopplingen till alla applikationer som hanterar den väckte behovet av att få större koll på vilken information som används av olika applikationer och i vilka processer och aktiviteter det sker. Detta ytterst för att få ut en stabil och förutsägbar leverans till kund, men också för att bidra till standardiserade arbetssätt för verksamhetsutveckling och kontinuerliga förbättringar. Det var vid denna tid som de fann 2c8 Apps.

Informationsmodellering i 2c8 Apps

Arbetet påbörjades med processmodeller, men snabbt insåg man också fördelarna med att även modellera verksamhetens information i samma verktyg.

Vi insåg att vi kunde återanvända verksamhetsobjekten från processmodellerna i informationsmodeller och titta på informationen ur flera perspektiv av verksamheten, säger Ulrik.

Avsikten är att det ska finnas aktuella och heltäckande informationsmodeller som alla projekt som påbörjas i verksamheten kan utgå från.

Det vi vill uppnå är att redan innan ett projekt påbörjas så vet vi vilken information vi ska arbeta med. Det ska tydligt framgå att: ”du ska arbeta med de här informationsmängderna”, berättar Ulrik.

Nyligen har det också påbörjats ett arbete med begreppsmodeller för att underlätta den alltmer komplicerade informationsmodelleringen. Från begreppsmodellerna överförs definierade och värdebärande begrepp som definierats till informationsobjekt, där sedan verksamhetsarkitekter tillsammans med de som gått informationsmodelleringsutbildningen tar fram informationsmodellen.

informationsmodellering
Exempelbild

Fördelarna med att visualisera något komplext

Vi frågar Ulrik vad vinsten är att beskriva informationen genom visualisering.

Finns det något annat? Får vi till svar.

Informationsmodellerna är lagrade på en gemensam yta och indelade i objektområden så att de fem förvaltningsobjekten, som i stora delar arbetar med samma information, har en gemensam vy

Detta bidrar till samarbete och vi kan därigenom öka kvalitén. Dock är det inte så att alla kan hänga med på normaliseringsnivån, vi stöter fortfarande på frågor som ”vad är ett attribut”, ”vad är ett objekt” och ”vad är ett värdeflöde”. Men även om det tar tid så försöker vi bygga en förmåga att kunna samarbeta med dessa saker och det är här 2c8 kommer in som ett väldigt lättanvänt verktyg, berättar Ulrik.

Tips för er som inte kommit i gång

Ulrik poängterar att den viktigaste komponenten i ett lyckat arbete med informationsmodellering är att låta det ta tid. Informationsmodellering på högre nivå är komplicerat och ingenting medarbetare lär sig med en snabb genomgång. Utöver detta så berättar han också att det inte går att tvinga medarbetare till att bli bra på informationsmodellering, utan snarare hitta dem med en förmåga till ett abstrakt tänkande.  

Informationsmodellering är svårt, men något som hjälper är att börja med begreppsmodellering innan man går över till informationsmodellen. Det är viktigt att faktiskt definiera de värdebärande begreppen för att sedan flytta över dessa till informationsmodellen där man arbetar vidare, säger Ulrik.

Avslutningsvis berättar Ulrik att Trafikverket utgår från processer, vilken information som används i dessa samt vilken information de skapar.

I själva informationsmodelleringen är det inte längre processen som är det viktiga. Informationsområdet är ofta bredare än så och man får inte stirra sig blind på informationen i processmodellen.