Innovation management - ISO 56000 och hur det fungerar - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Innovation management

I början av 2018 publicerade ISO de första standarderna inom ISO 56000-grenen, vilket är en ny form av innovationsstandard kallad innovation management. Ett arbete med ISO 56000 handlar generellt sett om de frågor som tillsammans skapar innovationsförmåga inom en organisation, så som exempelvis ledarskap, resurser, verktyg och processer. 

Innovation management i 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

Vad är ISO för innovationshantering?

ISO för innovationshantering tar kort sagt hänsyn till innovationsmätvärden och den stundtals diffusa termen innovation. Det är en standardisering med både verktyg för terminologi, metoder och samspel mellan relevanta intressenter för att påvisa och verka med innovation inom organisationer. Ledningssystemet som utgår ifrån innovationsstandarden innebär ett internationellt erkänt och förankrat ramverk med ett systemperspektiv på innovationsarbete.

Varför är innovation management viktig?

De allra flesta organisationer behöver standardiserade procedurer för att bygga pålitliga system, men när det kommer till att driva innovation har det tidigare inte funnits några standarder. Innovationsarbete är dock viktigt för organisationers långsiktiga överlevnad samt innovation managementförmågan att kunna möta framtida utmaningar. Innovationsarbete handlar om att optimera den nuvarande verksamheten samtidigt som man drar lärdom av tidigare misstag och skapar förutsättningar för framtidens innovation inom organisationen. 

Att visa på innovation är också viktigt för organisationen ur ett intressentperspektiv, då bevis för en strukturerad innovering i form av ett innovationsledningssystem skapar en attraktiv verksamhet för partners, kunder och andra intressenter. Innovationen innebär också att vi i slutändan kan erbjuda våra kunder bättre tjänster och produkter. 

Tips för att komma igång med innovation management

Nedan har vi samlat 3 tips för dig som är intresserad av att påvisa innovation inom verksamheten:

  1. Kartlägg verksamheten och integrera med befintligt ledningssystem

    Genom att kartlägga din verksamhet och dess processer kan du identifiera problem, risker och förbättringsmöjligheter inom verksamhetens olika områden. Detta blir grunden för den innovationsprocess som är den mest centrala delen i ett innovationsledningssystem. Här kan ni då tydligt visa hur ni optimerar den nuvarande verksamheten, samtidigt som ni med hjälp av identifierade risker och möjligheter skapar förutsättningar för framtida innovation. Har ni redan ett kartlagt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001? Eftersom ISO 56000 och ISO 9001 har samma ISO nivå-struktur och identiska klausulnummer kan man integrera de två olika standarderna i ett och samma ledningssystem.

  2. Engagera rätt människor

    De som har mest kunskap om processer och aktiviteter i verksamheten bör ta stor plats i arbetet med ledningssystemet, oavsett om det handlar om teoretisk eller praktisk kunskap. Samla ihop representativa medarbetare från alla håll av verksamheten för att få en så förankrad bild som möjligt.

  3. Arbeta i workshops

    Genom att sätta sig tillsammans i en arbetsgrupp med människor från olika delar av verksamheten fångar man upp och resonerar kring många olika perspektiv. Att brainstorma, kritisera tankesätt och diskutera kring hur verksamheten fungerar idag och vart man vill komma är en viktig del i kartläggningen av verksamheten.

2c8 Apps för innovation management

Med 2c8 Apps kan du skapa ett visuellt ledningssystem för att påvisa innovation i verksamheten och dess processer. Identifiera risker, kartlägg möjligheter och optimera verksamheten för att möta framtida utmaningar. Med ett ledningssystem från 2c8 Apps skapar du förutsättningar för framtidens innovation inom organisationen. Läs mer om 2c8 Apps här!