ArcelorMittal - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

ArcelorMittal

Tydligare processer och bättre riskbedömning med 2c8 Apps

ArcelorMittal erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. I en bransch där säkerhet, kvalitet och precision betyder allt, har 2c8 Modeling Tool visualiserat processerna och minskat avvikelser i produktionen.

ArcelorMittal Construction Sverige AB ingår i ArcelorMittal-gruppen som är en av Europas ledande producenter av byggplåt. På Karlstadkontoret sitter Jennie Sonesson, IT-chef och Supply Chain manager, som fick upp ögonen för 2conciliate och deras produkt för tre år sedan. Det dåvarande ledningssystemet bestod av word- och excel-dokument i pärmar.

– Det var oöverskådligt, tungjobbat och inaktuellt. När jag presenterade 2c8 Modeling Tool för ledningen blev det hurrarop direkt, säger Jennie Sonesson.

Tillsammans med kollegan Anders Olsson, ansvarig för kvalité, miljö och säkerhet, började de kartlägga medarbetarnas processer. Genom intervjuer fick de fram styrkor, svagheter, möjligheter och risker och började rita upp hur processerna såg ut.

– Vi visualiserade både huvud- och stödprocesser. Idag har vi betydligt färre dokument och revisorerna är jättenöjda och har använt oss som föredöme, berättar Jennie Sonesson.

Färre avvikelser

Förutom behovet av att synliggöra och visualisera processerna fanns ett behov av att koppla risk- och åtgärdshantering till processerna. Detta möjliggjordes genom integration med Stratsys plug-in.

– Verktyget används av både produktchefer och förmän och de har stor nytta av det på möten för att få en tydlig översikt, identifiera risker, se status och hantera förbättringsförslag. Informationen hamnar inte bara i en excel-fil och glöms bort utan följs upp kontinuerligt, säger Jennie Sonesson.

Just nu sker ett arbete med att öka engagemanget kring ledningssystemet genom 2c8 Lite och Stratsys. Med 2c8 Lite så kan flera vara delaktiga i förvaltningen och med Stratsys ges operativt stöd kring planering och uppföljning kring revisioner och riskhantering.

Anders och Jennie ser flera fördelar med verktyget.

– Verktyget är visuellt och överskådligt. Vi har fått ökad tillgänglighet då vem som helst kan komma åt blanketter och checklistor och vi har fått ett mycket tydligare processansvar, tillägger Anders Olsson och berättar att de nu jobbar mer löpande med processarbetet och på så sätt har fått färre avvikelser.

– Första året med 2c8 hade vi endast 15 jämfört med 103 året innan, vi är jättenöjda, säger Anders Olsson.

Hanna Grevillius