Lag- och kravefterlevnad - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Lag- och kravefterlevnad

Säkerställ efterlevnad av lagar och krav

En grundläggande del i en strukturerad verksamhetsutveckling är att säkerställa lag- och kravefterlevnad. Det är viktigt att medarbetarna har korrekt kompetens och är medvetna om de krav som ställs på de uppgifter som utförs.

Verksamhetens ledningssystem är den naturliga platsen att samla det stöd som behövs både för medarbetare ansvariga för utförandet och de som leder arbetet med uppföljning gentemot de krav som ställs.

I ledningssystemet knyts både kraven som ställs på verksamheten och den dokumentation som stödjer ett arbetssätt som uppfyller kraven till processer och aktiviteter. Det blir den naturliga platsen att gå till för att utifrån sin roll i verksamheten få kännedom om såväl vad som ska göras som hur för att säkerställa efterevnad av krav för olika aktiviteter. Läs mer om ledningssystem här!

Säkerställ lag- och kravefterlevnad med 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

Kravefterlevnad i 2c8 Apps

2c8 Apps skapar förutsättningarna för ett effektivt och kontinuerligt arbete med identifiering och efterlevnad av krav. Med hjälp av dokument så som checklistor eller förordningar kopplade till berörda processer eller aktiviteter underlättas arbetet. På detta vis kan man inom verksamheten säkerställa att arbetsuppgifter utförs i enlighet med tillämpliga regelverk. I det kontinuerliga arbetet med ledningssystemet i 2c8 Apps underlättas även identifieringen av avvikelser eller förbättringsområden inom verksamheten.

kravefterlevnad

Överblick kring ansvar

Genom användningen av roll- och individobjekt skapas möjligheten att få en lättöversiktlig vy av ansvarsfördelningen inom verksamheten. Du kan med hjälp av listor och matriser skapa rapporter kring vilken roll eller individ inom organisationen som ansvarar för respektive process eller aktivitet. På detta sätt kan du lättöverskådligt se både vem som har det övergripande ansvaret för lag- och kravefterlevnad som ställs på de olika arbetsuppgifterna och de som berörs av dem i sin vardag.

Navigera runt i våra exempelpubliceringar för att se hur man kan visualisera och identifiera lagar och krav inom verksamheten.